Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01TOP1110
Meyve Ağaçlarında Gübreleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP1111
Tarla Bitkilerinde Gübreleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP1112
Fertigasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP1113
Kimyasal, organik ve organomineral gübre hazırlama teknikleri ve pratik uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP1114
Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde Matematiksel Modellerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5118
Toprak Bitki İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5122
Toprak Etüd ve Arazi Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5126
Toprak Verimliliğinde Gübreleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5127
Toprak Fiziğinin Temel Kuralları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5128
Toprak Verimliliğinin Belirlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5129
İleri Toprak Genesisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5130
Toprak Kimyasal Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5131
Bitki Kimyasal Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5132
Toprakta İstatistiksel Değerlendirmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5133
Problemli Toprakların Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5134
Tarla ve Sera Deneme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5135
Uzaktan Algılamanın Tarımsal Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5136
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Modelleme ve Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5137
Enstrümental Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5138
Toprakta Mikrobiyel Azot Döngüsü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5139
Mikrobiyolojide Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5140
Yaprak Gübreleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5141
Bitkilerde Beslenme Bozuklukları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5142
Organik Tarımda Gübreleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5143
Toprak Fiziksel Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5144
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5145
İleri Toprak-Bitki Su İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5146
Biyositlerin Topraktaki Davranışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5147
Bakteriyel İzolasyon ve Aşılama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5148
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5150
Toprakta Besin Elementlerinin BiyoYarayışlılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5151
Bitki Beslenme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5152
Tarımsal Ekosistemlerde Stres Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5153
Yetiştirme Ortamlarında Bitki Besleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00204,00
Hazırlık Sınıfı
01TOP5154
Gübre Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5155
Gübre-Çevre İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5156
Toprak Kalitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5157
Toprak Kolloitleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5158
İleri Toprak Genesisi ve Sınıflandırma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5159
Gübreleme programlarının hazırlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5160
Topraklarda Mineral Çözünürlük Denge
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP5161
Toprak solucanları ve Solucan gübresi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
01TOP6101
Toprak Sınıflaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6103
İleri Toprak Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6104
Toprak ve Su Kirlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6105
Toprak ve Su Koruma Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6106
Gübre Üretim Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6107
İleri Toprak Fiziği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6108
Gübre Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6109
Görüntü İşleme ve Yorumlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6110
Mikrobiyel Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6113
Hidromorfik Topraklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6114
Çevre Mikrobiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Hazırlık Sınıfı
01TOP6115
Toprak oluşumunda sayısal modellerin kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP6116
Kil Mineralojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
01TOP7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TOP8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TOP9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TOP9609
Tarımda Spekstroskopi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
01TOP9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,003,00
Toplam0,00489,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :