Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01TAR1110
Bitki Islahında Markır Destekli Seleksiyon (MAS) Yöntemleri ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5101
Tarla Tarımı Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5102
Araştırma ve Deneme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5103
Doku Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5104
Verim Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5107
Çayır Mer'a Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5111
Yem Bitkileri Tohumculuğu ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5112
Yem Bitkileri Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5115
Kuru Tarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5117
Bitkisel Üretimde Akro-Ekolojik İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5118
İleri Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5119
Bitki Islahının Genetik Temelleri ve Hibrid Tohum Üretim Tekn.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5120
Sitogenetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5122
Tohum Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5124
Mutasyon Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5125
Yağ Bitkileri ve Bitkisel Yağ Bilim ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5126
Tarımsal Bakımdan Önemli Bitkilerin Gen Kaynakları ve Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5127
Dayanıklılık Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5129
Ekolojik Tarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5130
Yemeklik Baklagillerin Özel Yetiştirme ve Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5131
Yağ Gülü Tarımı ve Gül Yağı Endüstrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5132
Tahıllarda Tane Verim Fizyolojisi,Genenatif Gelişmenin Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5133
Yapay Mera Kurma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5134
Bitkisel İlaçlar ve Hazırlama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5135
Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5136
Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5137
Tarla Bitkilerinde Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5139
Çayır Mera Bitkileri Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5140
Kuru Ot Değerlendirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5141
Silajlık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5142
Çayır Mera Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5143
Bitki Islahında Stabilite ve Regresyon Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5144
Bitki Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5145
Yeşil Alan Tesisinin Teknik Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5146
Otlatma Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5147
Alternatif Yem Kaynakları ve Değerlendirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5148
İKLİM DEĞİŞİKLĞİ VE TARIMINDA İKLİMSEL RİSKLER
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00222,00
Hazırlık Sınıfı
01TAR5149
Tıbbi Soğanlı Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5150
Tıbbi Bitkilerde Etkili Maddeler ve Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5151
Bitki ıslahında melezleme teknikleri ve seleksiyon yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5152
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Standardizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5153
Tarım tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5154
Aromatik Bitkiler Özel Yetiştiriciliği - I (Labiatae Familyası)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5155
Sekonder Metabolitlerin Tarımsal Üretimde Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5156
Uçucu Yağ Bitkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5157
Bitki ıslahında melezleme teknikleri ve seleksiyon yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5158
Tarla Bitkilerinde Hasat Sonrası Ürün Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5159
Alkaloit Bitkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5160
Aromatik Bitkiler Özel Yetiştiriciliği - II (Umbeliferae tae Familyası)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5161
Enerji bitkileri tarımı ve endüstrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR5162
Tıbbi ve aromatik bitkilerde ekstraksiyon teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0084,00
Hazırlık Sınıfı
01TAR6101
Tarla Bitkilerinde Tohum Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6102
Bitki Kalitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6103
Moleküler Bitki Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6104
Tarla Tarımında Son Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6105
Kalitatif ve Kantitatif Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6107
Bitkilerde Sitolojik Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6108
Tahıllarda Çeşit Teşhisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6109
Tarla Bitkilerinde Ürün Artıklarının Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6110
Bitkisel Üretimde Sürdürülebilir Tarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6111
Mera Islahında Teknik Esaslar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6112
Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6114
Bitki Büyümesinin Moleküler ve Hormonal Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6115
Mera Vejetasyon Ölçüm Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6116
Tarla Bitkilerinde Özel Depolama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6117
Tarla Bitkileri Üretim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6118
Özel Amaçlı Mısır Tipleri, Kullanımı ve Tarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6119
Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00102,00
Hazırlık Sınıfı
01TAR6120
TIBBİ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR6121
DROG HAZIRLAMA TEKNİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
01TAR7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TAR8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TAR9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TAR9609
Tibbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
01TAR9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,003,00
Toplam0,00579,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :