Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01SAI1112
İklim Değişikliği ve Su
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI1113
Su Altı Dünyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5101
Su Ürünleri İşlemeciliğinde Katkı Maddeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5103
Besin Mikrobiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5107
Balıkçılık Yönetimi ve Populasyonlarının İncelenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5109
Balıkçılık ve Çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5112
İç Su Balık Avcılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5113
Açık Deniz Balıkçılığı ve Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5115
Akvatik Makrofitlerin İşlenerek Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5117
Kıyı Balıkçılığı Avlama Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5118
Kıyı Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5123
Seçicilik ve Tahmin Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5127
Elektrikle Balık Avcılığı Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5128
Balıkçılık Takımlarının Dizaynında Ağ Hesapları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5130
İç Sular ve Havza Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5131
Deniz Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5133
Göllerin Fitososyolojik Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5139
Populasyon Büyüklüğü Tahmin Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5140
Su Ürünlerinde Alternatif Ürün Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5141
Su Ürünleri Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5142
Su Ürünleri Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5143
Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5144
Hijyen
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5145
Tatlı Su Balıklarının İşlenmesi ve Ekipmanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5146
Balık ve Kabuklularda Davranış Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5147
Uygulamalı İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5148
Ortak Balıkçılık Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5150
İleri Besin Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5151
Su Ürünleri İşleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5153
Su Ürünlerinde Kalite Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5154
Elektroforez Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5155
Su Ürünlerinde Kalite ve Güvenlik Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5156
Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5157
Su Ürünlerinde Ambalajlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5158
Su Ürünleri Biyometrik Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5159
Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Projelendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5161
Gıda Endüstrisinde Isıl Olmayan İşlem Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5162
Su Ürünleri Kalite ve Güvenliğinin Belirlenmesi ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00228,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI5163
Amatör ve sportif olta balıkçılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5164
Su Ürünlerinin Pazarlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5165
Ekosistem esaslı balıkçılık ve yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5166
Balıkçılıkta kullanılan balık bulucu cihazlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI5167
Su ürünleri biyotoksinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI5168
Gıda Hijyeni
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5169
Su Ürünlerinde Soğuk Zincir Uygulamaları ve Muhafaza Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5170
Su Ürünlerinde Hazır Yemek Teknolojisi ve Yeni Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5171
Su ürünlerinin besin bileşenleri ve önemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5172
Su Ürünleri Kaynaklı Hastalıklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5173
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ALET VE EKİPMANLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5174
Uzatma Ağları ile Balık Avcılıığ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5175
Tatlısu istakoz balıkçılığı ve yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5176
Su ürünleri biyotoksinleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI5177
Balıkçı Teknelerinin Makine Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI7502
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI7503
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI8502
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9505
Yağ Asitleri ve Belirleme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9506
Gaz kromatografik uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
01SAI9507
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9508
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9509
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9510
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9511
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9512
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9513
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9514
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SAI9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0051,00
Toplam0,00483,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :