Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01SYT1110
Akdenizde Lessepsiyen Göç ve Lessepsiyen Balıklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5101
Balık Mikrobiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5102
Canlı Yem Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5106
Hijyen Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5107
Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştirici.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5110
Yem Bilgisi ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5111
Balık Besleme İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5112
Besin Maddeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5115
Curustacea ve Mollusk Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5117
Ekolojik ve Beslenme Bozukluklarının Neden Olduğu Balık Hast.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5119
Akvaryum Balıklarında Hastalık ve Teşhis Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5121
Kültür Balıkcılığında Aşı Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5123
Aküakültürde Su Kalitesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5124
Balık Histopatolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5125
Balık Histolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5127
Alabalık Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5128
Aküakültürde Biyoteknolojik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5134
Su Ürünleri Rasyonlarının Hazırlanmasında Temel Prensipler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5135
Balık Metabolizmasının Genel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5136
Balık Besleme Denemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5137
Kültürü Yapılan Deniz Balıklarının Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5138
Salmon Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5139
Balık Hastalıklarında Uygulanan Profilaktif Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5140
Sazan Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5141
Kültürü Yapılan Tatlısu Balıklarının Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5146
Kefal Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5147
Yılan Balığı Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5150
Tilapya Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5152
Balık Beslemede Vitaminler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5156
Balıklarda Üreme ve Sindirim Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5157
Balık Zoonozları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5158
Balıklarda Stres ve Balık Sağlığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5159
Yem Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5160
Organik Besin Maddelerinin Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5161
Damızlık Besleme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5162
Yetiştiricilikte Alternatif Türlerin Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5163
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Projelendirme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5164
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5165
Yetiştiricilikte Enzim Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5166
Tatlısu İstakozlarının Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5167
Akuakültürde Probiyotik Bakterilerin Seçimi ve Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5168
Yetiştiricilikte Mikroalgler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5169
Su Ürünleri Araştırmalarında İstatistiki Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5170
Kültür Balıklarında Üreme ve Üreme Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5171
Akuakültürde Biyogüvenlik: Sucul Hayvanların Hastalıklarının Teşhisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5172
Bakteriyel Balık Hastalıklarının Teşhisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5173
Yemlerde Biyokimyasal Analiz Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT5174
Kabuklularda Larva Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6102
Balık Endokrinolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6103
Balık İmmunolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6104
Balıklarda Uygulanan Serolojik Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6107
Paraziter Balık Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6108
Endüstriyel Balıkçılık Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6110
Balık Metabolizmasının Genel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6112
Balık Beslemede Mineraller
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6113
Su Ürünleri Yemlerindeki Toksik Maddeler ve Hijyen
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6115
Larval Balıkların Beslenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6116
Tatlısu İstakozu Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6117
Balık Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6118
Balık Embriyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6119
Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6120
Karides Üretim Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6121
Kanal Yayını Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6122
Alg Biyoteknolojisinde Uygulanan Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6123
Alg Biyoteknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6124
Tatlısu Zooplanktonu Üretim ve Kültür Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6126
Denizel Zooplankton Üretimi ve Kültür Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT6128
Balık Refahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01SYT8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01SYT9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9609
Balık Virolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9610
BALIK BESLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9611
Çevre Kirlenmesinin Balık Populasyonları Üzerindeki Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9612
Mikroalglerin Endüstriyel Üretiminde Fotobiyoreaktorler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9613
Farmakoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9614
Balıkçılık Yönetiminin Biyoekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9615
Mikrobiyal fizyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9616
BALIK HEMATOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9617
Moleküler Yöntemlerin Balık Hastalıklarında Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9618
Organik Su Ürünleri Yetiştirciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9619
Su Ürünleri Araştırmalarında Proje Hazırlama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9620
Geçmişten Günümüze Akuakültür Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9621
Balık Yemlerinde Bitkisel Protein Kaynaklarının Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9622
Yumuşakça ve Karides Beslemede Kullanılan Mikroalgler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9623
Canlı Yemlerin Zenginleştirme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9624
Balık Hastalıklarında Reçete Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9625
Balık Besleme Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9626
Yetiştiricilikte Besin Kayıplarının Önlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9627
Copepod Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9628
Yem Fabrikaları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9629
Balık Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9630
Akuakültürde Otomasyon ve Kontrol Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9631
Akuakültürde Sektör Planlama ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01SYT9632
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Anestezik Madde Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00702,00
Hazırlık Sınıfı
01SYT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,003,00
Toplam0,00705,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :