Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01STB5105
Sistematiğin Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5112
Mikroalg Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5121
Deniz Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5137
Denizel Canlı Kaynaklarımız
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5138
Balık Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5140
Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5142
Sucul Böceklerin Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5145
Plankton Örnekleme ve İnceleme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5146
Bentik Organizmalar Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5147
Sularda Gösterge Canlılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5148
Eutrofikrasyon ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5149
Biyomoleküllerin Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5150
Akarsu Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5151
Limnolojik Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5152
Balık Populasyonlarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB5153
Balık Davranışları ve Avlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6101
İçsular Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6103
Fitoplankton Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6104
Zooplankton Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6105
Balıklarda Genetik Yapı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6106
Denizel Ekosistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6113
Balıklarda Üreme Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6114
Deniz Balıkları Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6115
Türkiye Deniz Algleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6116
Alg Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6117
Aminoasitlerin Biyosentezi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6119
Alg Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6120
Türkiye Gölleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6121
Türkiye Akarsuları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6123
Tehlikeli Deniz Canlıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6125
Parazitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6126
Biyolojik Çeşitlilik ve Biyometri Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6127
Su Kenelerinin Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6130
Akuatik Toksikoloji: Balık Biyodeneyleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6131
İçsularda Kirlenme ve Su Kalitesi Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB6132
Kabuklu ve Eklem Bacaklılar Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01STB8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01STB9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00366,00
Hazırlık Sınıfı
01STB9609
Parazitoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01STB9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,009,00
Toplam0,00375,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :