Tanınma İşlemleri

T.C. Yükseköğretim kanun ve düzenlemelerine göre farklı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin sadece önceki resmi öğrenmelerinin tanınması mümkündür. Bu düzenlemeler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kurallar çerçevesinde, “İntibak Komisyonu” tarafından koordine edilir. 

Detaylı bilgi için:

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr )