Yaşam Giderleri

        Isparta’da zorunlu harcamalar büyük şehirlere oranla daha düşüktür. Değişim öğrencileri için yaşam masrafı aylık ortalama 400 Eurodur.