Birim Detayı
Birim Adı : Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Doğu Kampüsü 32260 Isparta
Tel : +90 (246) 214 70 01
Fax : +90 (246) 214 70 06
Elektronik Posta : uemyo@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Emine ARUĞASLAN
Genel Bilgi : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2008 yılında kurulmuş olup bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitime ilk olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında iki önlisans programı ile başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında açılan olan iki yeni bölümle birlikte toplamda dört bölümle eğitim öğretime devam etmektedir. Kayıtlı öğrencilerin sisteme giriş yapabilmesi için Üniversitenin ana sayfasında (http://www.isparta.edu.tr) yer alan, okulumuza ait link ya da kendi okul web sitesimiz kullanılmaktadır. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu web sitesi http://ue.isparta.edu.tr dir. Açılan sayfadan kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılmaktadır. Öğrenci işleri, öğrenci, danışman, bölüm başkanı, bölüm sekreteri gibi sisteme dâhil olacak tüm kişiler bu girişi kullanmaktadırlar. Ders sunumu asenkron ve senkron olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Asenkron olarak kullanılan yazılım Advancity firması tarafından yazılan Eğitim Yönetim Sistemi ALMS'dir. Bu sistemde öğrenciler ders danışmanından bağımsız farklı zaman ve farklı mekânlarda dersleri takip edebilmektedirler. Bu yazılımda öğrenciler HTML formatında hazırlanmış ve içerisinde etkileşimli ders notlarının bulunduğu ders içeriğine, odev, projelere ulaşabilmektedirler. Buradaki ders içeriği her dönem için konunun tamamını kapsayacak şekilde dönemin başında internete verilmektedir. Senkron olarak kullanılan yazılım ise PERCULUS yazılımıdır. Burada dersler aynı zamanda v
Dekan/Müdür : Dr. Öğretim Üyesi Emine ARUĞASLAN
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.
Edinilen Ünvan : Tekniker, Meslek elemanı
Kayıt Prosedürü : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.
AKTS Yapılandırması : Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS
Akademik Danışmanlık : Her bölümden öğretim elemanı ilgili kayıt yılına mensup öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.