Birim Detayı
Birim Adı : Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Adres : Zincirli Mh. Uluborlu - ISPARTA
Tel : +90 246 531 26 22 02465312621
Fax : +90 246 531 27 47
Elektronik Posta : uluborlumyo@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. OSMAN CEYLAN
Genel Bilgi : Uluborlu Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu' nun 02.02.1995 tarih ve 4573 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüş ve Yükseköğretim Genel Kurulu' nun 06.02.1995 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu' nun 30.01.2003 tarih ve 161 sayılı kararı ile Yüksekokulumuzun adı değiştirilmiştir. Yükseköğretim Genel Kurulu' nun 09.05.2003 tarihli toplantısında uygun görülmesi sonucunda Uluborlu Meslek Yüksekokulu' nun adı, hayırsever Uluborlu' lu işadamı Sayın Ahmet Nedim KARASOY'un Yüksekokulumuza katkılarından dolayı "Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Mayıs 2018 Tarih 30425 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 7141 Sayılı Kanunun Madde 7’ deki 2809 sayılı kanuna eklenen EK Madde-194 ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.
Dekan/Müdür : Doç. Dr. MUHAMMET HAMDİ MÜCEVHER
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.
Edinilen Ünvan : Tekniker
Kayıt Prosedürü : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal öğrenim süresinin içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2. 00 genel not ortalaması ile tamamlamaları zorunludur.
AKTS Yapılandırması : Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS
Akademik Danışmanlık : Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.