Birim Detayı
Birim Adı : Orman Fakültesi
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi 32260 Isparta
Tel : +902462146500, +902462146502
Fax : +902462113948
Elektronik Posta : ormanf@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK
Genel Bilgi : ISUBÜ Orman Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan köklü bir fakültedir. Fakülte bünyesinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ile Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır. Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlaraöğrenci almaktadır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü ise halihazırda resmen öğrenci kabul etmemektedir, ancak konusunda bilimesl araştırmalar yürüterek fakükltemize destek olmaktadır. 2019 sonu itibariyle 18 profesör, 12 doçent ve 4 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere, toplam 34 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bunun yanında 11 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerine teorik bilginin yanında uygulama becerileri kazandırmayı da amaçlayan yapısıyla, ülkemizin lider eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. 2019 sonu itibariyle öğrenci sayıları: Lisans: 476, yüksek lisans: 99, Doktora: 50.
Dekan : Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL
Fakülte Sekreteri : - PEMBE ARSLAN
Kabul Koşulları : LYS sınavından sayısal türünde yeterli puan almış olmak
Edinilen Ünvan : Dört yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler, Orman Fakültesinin ilgili bir bölümünden lisans mezunu ünvanı ile ayrılırlar
Kayıt Prosedürü : Önkayıt formu, LYS sonuç belgesi, harç dekontu
Mezuniyet Koşulları : 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamak, bölüm stajını yapmış olmak
AKTS Yapılandırması : Dönemlik 30 ve toplamda 240 AKTS kredisine eşdeğer işyükü
Akademik Danışmanlık : Öğrencilere eğitimleri boyunca bir öğretim elemanı danışmanlık yapar