Birim Detayı
Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 32260, ISPARTA.
Tel : +90 246 211 38 71
Fax : +90 246 237 16 93
Elektronik Posta : ziraat@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Mehtap SAHIN ÇEVİK
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3 Ekim, 1994 tarihinde Isparta ilinin 25 km kuzey doğusunda yer alan Atabey ilçesinde Eğitim-Öğretime başlamıştır. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Bahçe Bitkileri Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine 30?ar öğrenci alarak faaliyete geçmiş ve ilk mezunlarını 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Ziraat Fakültesi, 2000?2001 Eğitim-Öğretim Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampüsündaki binasına taşınmıştır. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Toprak Bölümü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarım Makinaları Bölümü,Zootekni Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji olmak üzere toplam 9 bölümden oluşmaktadır. 2009-2010 Eğitim-Ögretim yılında bu bölümlerde toplam 824 öğrenci eğitime devam etmektedir.
Dekan : Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM
Fakülte Sekreteri :
Kabul Koşulları : Lise diplomasına sahip olmak ve T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda başarılı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bölümlerinden birinde öğrenci olma hakkı kazanmak.
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi
Kayıt Prosedürü : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Her bir bölümden sekiz yarı yıla dağılmış seçmeli ve zorunlu dersleri (130 ± 10 kredi, yaz stajını ve bitirme tezini başarı ile tamamlamış olmak.
AKTS Yapılandırması : Ziraat Fakültesi AKTS yapılandırması dönemlik 30 AKTS kredisidir. 4 yıllık lisans eğitimi 8 yarıyılda yapılmakta olup toplam 240 AKTS kredisine eşdeğer işyüküne sahiptir. Ziraat Fakültesi akademik programları 2010 yılında yeniden yapılandırılmış olup tüm bölümlerde şu anda sadece 1. ve 2. sınıflarda eğitim öğretim yapılmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinde 3.ve 4. yıl programları daha sonra güncellenecektir.
Akademik Danışmanlık : Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.