Birim Detayı
Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 32260, ISPARTA.
Tel : +90 246 214 6200
Fax : +90 246 2146399
Elektronik Posta : ziraat@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi FATMA GÜL GÖZE ÖZDEMİR
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1994 tarihinde Isparta iline 25 km uzaklıkta bulunan Atabey İlçesi'nde 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Bahçecilik ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde 30’ar öğrenci ile eğitime başlamış, 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2000 - 2001 eğitim-öğretim yılında Çünür merkez Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsüne taşınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Ziraat Fakültesi bünyesinde iken, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Gıda Mühendisliği bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılmış olup, 1- Bahçe Bitkileri Bölümü 2- Bitki Koruma Bölümü 3- Tarım Ekonomisi Bölümü 4-Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 5-Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 6-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 7-Tarla Bitkileri Bölümü 8-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 9- Zootekni Bölümü ile eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakülte binamızın bulunduğu Doğu kampüste öğretim elemanları ve öğrencilerin bire bir uygulama, araştırma, proje vb. gibi faaliyetlerini yaptıkları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği vardır. Ayrıca çiftlikte üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin satıldığı satış ofisimiz bulunmaktadır. Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
Dekan : Prof. Dr. DENİZ YILMAZ
Fakülte Sekreteri :
Kabul Koşulları : Lise diplomasına sahip olmak ve T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda başarılı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bölümlerinden birinde öğrenci olma hakkı kazanmak.
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi
Kayıt Prosedürü : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Her bir bölümden sekiz yarı yıla dağılmış seçmeli ve zorunlu dersleri (130 ± 10 kredi, yaz stajını ve bitirme tezini başarı ile tamamlamış olmak.
AKTS Yapılandırması : Ziraat Fakültesi AKTS yapılandırması dönemlik 30 AKTS kredisidir. 4 yıllık lisans eğitimi 8 yarıyılda yapılmakta olup toplam 240 AKTS kredisine eşdeğer işyüküne sahiptir. Ziraat Fakültesi akademik programları 2010 yılında yeniden yapılandırılmış olup tüm bölümlerde şu anda sadece 1. ve 2. sınıflarda eğitim öğretim yapılmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinde 3.ve 4. yıl programları daha sonra güncellenecektir.
Akademik Danışmanlık : Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.