Birim Detayı
Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 32260, ISPARTA.
Tel : +90 246 214 6200
Fax : +90 246 2146399
Elektronik Posta : ziraat@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. FATMA GÜL GÖZE ÖZDEMİR
Genel Bilgi : Ziraat Fakültesi Isparta iline 25 km uzaklıkta bulunan Atabey İlçesi’nde 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Bahçe ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde 30’ar öğrenci ile eğitime başlamıştır. 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.2000 - 2001 eğitim-öğretim yılında Çünür Merkez Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsüne taşınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Gıda Mühendisliği bölümü Ziraat Fakültesi bünyesinde iken, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılmıştır. Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine ismi “Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. 4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara göre (Karar Sayısı: 1613); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan fakültemizin adı “Ziraat Fakültesi” olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir. Fakülte içerisinde 9 bölüm bulunmaktadır.
Dekan/Müdür : Prof. Dr. DENİZ YILMAZ
Fakülte/YO Sekreteri :
Kabul Koşulları : Lise diplomasına sahip olmak ve T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda başarılı olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bölümlerinden birinde öğrenci olma hakkı kazanmak.
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi
Kayıt Prosedürü : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Her bir bölümden ders planında belirtilen sekiz yarı yıla dağılmış seçmeli ve zorunlu dersleri almış olmak, iş yerinde mesleki eğitimi ve bitirme tezini başarı ile tamamlamış olmak.
AKTS Yapılandırması : Ziraat Fakültesi AKTS yapılandırması dönemlik 30 AKTS kredisidir. 4 yıllık lisans eğitimi 8 yarıyılda tamamlanmaktadır. 2019-2020 müfredatı öğrencileri 8. yarıyıl döneminde iş yerinde mesleki eğitim dersini almakta ve mezun olmak için başarı ile tamamlaması gerekmektedir. 8. yarıyıl sonunda toplamda en az 255 AKTS kredisi olması zorunludur.
Akademik Danışmanlık : Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.