Birim Detayı
Birim Adı : Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Adres : İSUBU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi -Ziraat Fakültesi Binası, ÇÜNÜR- ISPARTA
Tel : +90 246 2146400
Fax : +90 246 2146445
Elektronik Posta : esuf@isparta.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Salim Serkan GÜÇLÜ
Genel Bilgi : Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu olarak 1982 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı olarak Isparta'da Kurulmuştur. 1992 tarihinde Isparta ilinde kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine 2018 yılında da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır
Dekan/Müdür : Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY
Fakülte/YO Sekreteri : - SACİT MULBAY
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce birim internet adresinde yayınlanmaktadır (www.isparta.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Su Ürünleri Fakültesinde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi'nin internet adresine mevcuttur (www.isparta.edu.tr).
Edinilen Ünvan : Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri Mühendisi derecesine sahip olunur.
Kayıt Prosedürü : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi web sayfasında yayınlanmaktadır (www.isparta.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir
Mezuniyet Koşulları : Lisans Eğitim-Öğretimine ait mezuniyet koşulları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi web sitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yönetmelikler sayfasının bulunduğu adresindeki Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği başlığı altında ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır
AKTS Yapılandırması : AKTS yapılandırması, dönemlik 30 AKTS ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisine eşdeğer iş yükü şeklindedir
Akademik Danışmanlık : Birinci sınıf öğrencilerine ataması yapılan bir öğretim üyesi, eğitimleri boyunca öğrencilere danışmanlık yapar.