Ders Adı Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Ders Kodu ENF-150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 5-Sadettin Demir
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste temel bilgisayar bilgisi, İşletim sistemi, Kelime işlemci ve Elektronik tablolama, sunum hazırlama, veritabanı yazılımları ve internete erişim eğitimi verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel bilgisayar okur yazarlığını geliştirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel bilgisayar bileşenlerini ve çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olma
2 İşletim sistemine ait temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
3 Kelime işlemci uygulamaları yapabilme
4 Elektronik tablolar hazırlayabilme
5 Elektronik tablolama programında formülleri kullanabilme
6 Sunu programı ile sunu hazırlayabilme
7 Temel internet kavramları hakkında bilgi sahibi olabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgi Teknolojileri Kavramı
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
2 Bilgi Teknolojileri Kavramı
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
3 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
4 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
5 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
6 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
7 Arasınav
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
8 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
9 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
10 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
11 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
12 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
13 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
14 Internet, Bilgiye erişim ve İletişim
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hedef:ECDL Datkom Bilişim Yy.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri