Ders Adı Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Ders Kodu ENF-150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 5-Sadettin Demir
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste temel bilgisayar bilgisi, İşletim sistemi, Kelime işlemci ve Elektronik tablolama, sunum hazırlama, veritabanı yazılımları ve internete erişim eğitimi verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel bilgisayar okur yazarlığını geliştirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel bilgisayar bileşenlerini ve çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olma
2 İşletim sistemine ait temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
3 Kelime işlemci uygulamaları yapabilme
4 Elektronik tablolar hazırlayabilme
5 Elektronik tablolama programında formülleri kullanabilme
6 Sunu programı ile sunu hazırlayabilme
7 Temel internet kavramları hakkında bilgi sahibi olabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgi Teknolojileri Kavramı
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
2 Bilgi Teknolojileri Kavramı
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
3 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
4 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
5 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
6 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
7 Arasınav
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
8 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
9 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
10 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
11 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
12 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
13 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
14 Internet, Bilgiye erişim ve İletişim
  Ön Hazırlık: Temel bileşenler hakkında ön okuma yapma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 4
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hedef:ECDL Datkom Bilişim Yy.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri