Ders Adı Genel Kimya l
Ders Kodu KIM-0105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Dudu DEMİR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. Maddenin özellikleri, Maddenin sınıflandırılması 2. Atomun yapısı, atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları 3. Periyodik tablo, bazı periyodik özellikler 4. Kimyasal Bağlar 5. Lewis yapısı 6. VSEPR teorisi, VBT 7. Molekül orbital kuramı 8.Kimyasal bileşikler, formülleri, adlandırılmaları 9. Mol kavramı, kimyasal hesaplamalar 10. Gazlar, gaz kanunları 11. Sıvılar, ilgili kanunlar 12. Katılar, moleküller arası kuvvetler 13. Çözeltiler hakkında genel bilgi 14.Çözelti çeşitleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere kimya hakkında temel seviyede bilgi verme, madde ve özellikleri, stokiyometri, çözeltiler ve termokimya konuları hakkında bilgi kazandırma ve bu bilgiyi kendi alanlarında kullanabilecekleri formata çevirebilme becerisi kazandırma
No Dersin Kazanımları  
1 Madde ve Özelliklerini Tanıma
2 Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Tanıma
3 Kimyasal Reaksiyonlarda Stokiyemtri Hesapları Yapma
4 Çözeltileri Tanıma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Maddenin özellikleri, Maddenin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
2 Atomun yapısı, atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
3 Periyodik tablo, bazı periyodik özellikler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
4 Kimyasal Bağlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
5 Lewis yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
6 VSEPR teorisi, VBT
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
7 Molekül orbital kuramı
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
8 Kimyasal bileşikler, formülleri, adlandırılmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
9 Mol kavramı, kimyasal hesaplamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
10 Gazlar, gaz kanunları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
11 Sıvılar, ilgili kanunlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
12 Katılar, moleküller arası kuvvetler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
13 Çözeltiler hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
14 Çözelti çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 5
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Temel Üniversite Kimyası, Prof. Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Hacettepe-Taş Yayıncılık, Ankara, 1999. C. E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyasi, Çağlayan Kitapevi., 1997 Cilt I ve II.
Diğer Kaynaklar Genel Kimya Laboratuar Kitabı, A.B. Soydan, G.Kaza, N.Tan, Ü. Tunca, Alfa Yayınevi, 2006. Genel Kimya Laboratuarı, Mustafa Yılmaz, Doç Dr. İbrahim Karataş, Mimoza Yayınları, 1998. Genel Kimya Laboratuarı deneyleri-I, Prof. Dr. Mustafa Cebe, Vipaş Yayıncılık, 2010. Tunceli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Laboratuarı Deney Föyü, 2011
Materyal
Dökümanlar Temel Üniversite Kimyası, Prof. Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Hacettepe-Taş Yayıncılık, Ankara, 1999. C. E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyasi, Çağlayan Kitapevi., 1997 Cilt I ve II.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri