Ders Adı Genel Kimya l
Ders Kodu KIM-0105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Dudu DEMİR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. Maddenin özellikleri, Maddenin sınıflandırılması 2. Atomun yapısı, atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları 3. Periyodik tablo, bazı periyodik özellikler 4. Kimyasal Bağlar 5. Lewis yapısı 6. VSEPR teorisi, VBT 7. Molekül orbital kuramı 8.Kimyasal bileşikler, formülleri, adlandırılmaları 9. Mol kavramı, kimyasal hesaplamalar 10. Gazlar, gaz kanunları 11. Sıvılar, ilgili kanunlar 12. Katılar, moleküller arası kuvvetler 13. Çözeltiler hakkında genel bilgi 14.Çözelti çeşitleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere kimya hakkında temel seviyede bilgi verme, madde ve özellikleri, stokiyometri, çözeltiler ve termokimya konuları hakkında bilgi kazandırma ve bu bilgiyi kendi alanlarında kullanabilecekleri formata çevirebilme becerisi kazandırma
No Dersin Kazanımları  
1 Madde ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Mol hakkında bilgi sahibi olur.
3 Kimyasal bağlar ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 Çözeltiler ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 Moleküler arası etkileşimler hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Maddenin özellikleri, Maddenin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
2 Atomun yapısı, atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
3 Periyodik tablo, bazı periyodik özellikler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
4 Kimyasal Bağlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
5 Lewis yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
6 VSEPR teorisi, VBT
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
7 Molekül orbital kuramı
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
8 Kimyasal bileşikler, formülleri, adlandırılmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
9 Mol kavramı, kimyasal hesaplamalar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
10 Gazlar, gaz kanunları
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
11 Sıvılar, ilgili kanunlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
12 Katılar, moleküller arası kuvvetler
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
13 Çözeltiler hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
14 Çözelti çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuların araştırılması, döküman toplanması, okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 5
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 5
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 5
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 5
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 5
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 5
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 5
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Temel Üniversite Kimyası, Prof. Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Hacettepe-Taş Yayıncılık, Ankara, 1999. C. E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyasi, Çağlayan Kitapevi., 1997 Cilt I ve II.
Diğer Kaynaklar Genel Kimya Laboratuar Kitabı, A.B. Soydan, G.Kaza, N.Tan, Ü. Tunca, Alfa Yayınevi, 2006. Genel Kimya Laboratuarı, Mustafa Yılmaz, Doç Dr. İbrahim Karataş, Mimoza Yayınları, 1998. Genel Kimya Laboratuarı deneyleri-I, Prof. Dr. Mustafa Cebe, Vipaş Yayıncılık, 2010. Tunceli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Laboratuarı Deney Föyü, 2011
Materyal
Dökümanlar Temel Üniversite Kimyası, Prof. Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Hacettepe-Taş Yayıncılık, Ankara, 1999. C. E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyasi, Çağlayan Kitapevi., 1997 Cilt I ve II.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri