Ders Adı Fizik I
Ders Kodu FIZ-0103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme ve Birim sistemleri, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Newton’un Hareket Kanunları, Newton’un Hareket Kanunları; Uygulamalar, Newton’un Evrensel Çekim Kanunu, Statik, İş ve Enerji, İtme ve Momentum, Dönme Hareketi, Salınımlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mekanikle ilgili fiziğin temel kavramlarını öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Skaler ve vektör kavramlarını mekanik problemlerinin çözümlerine uygular.
2 2. Bir ve iki-boyutta kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözer.
3 3. Enerji, iş ve güç kavramlarını içeren problemleri çözer.
4 4. Dairesel yörüngede; zaman, yer değiştirme, hız ve ivme içeren problemleri çözer.
5 5. Doğrusal momentum, itme ve çarpışmaları ele alan problemleri çözer.
6 6. Denge kavramını kavrar ve konuyla ilgili problemleri çözer.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçme ve birim sistemleri
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 02-23 s.
2 Vektörler
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 58-76 s.
3 Tek boyutta hareket
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 23-58 s.
4 İki boyutta hareket
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 76-110 s.
5 Newton’un hareket kanunları
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 110-151 s.
6 Newton’un hareket kanunları; uygulamalar
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 151-182 s.
7 Newton’un evrensel çekim kanunu
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 423-458 s.
8 Genel tekrar
9 Statik
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 361-389 s.
10 İş ve enerji
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 182-251 s.
11 İtme ve momentum
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 251-292 s.
12 Dönme hareketi
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 292-327 s.
13 Salınımlar
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 327-361 s.
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008. Fizik (fen ve mühendislik için) (Çev: Kemal Çolakoğlu), Palme Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri