Ders Adı Fizik I
Ders Kodu FIZ-0103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme ve Birim sistemleri, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Newton’un Hareket Kanunları, Newton’un Hareket Kanunları; Uygulamalar, Newton’un Evrensel Çekim Kanunu, Statik, İş ve Enerji, İtme ve Momentum, Dönme Hareketi, Salınımlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mekanikle ilgili fiziğin temel kavramlarını öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Skaler ve vektör kavramlarını mekanik problemlerinin çözümlerine uygular.
2 2. Bir ve iki-boyutta kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözer.
3 3. Enerji, iş ve güç kavramlarını içeren problemleri çözer.
4 4. Dairesel yörüngede; zaman, yer değiştirme, hız ve ivme içeren problemleri çözer.
5 5. Doğrusal momentum, itme ve çarpışmaları ele alan problemleri çözer.
6 6. Denge kavramını kavrar ve konuyla ilgili problemleri çözer.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçme ve birim sistemleri
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 02-23 s.
2 Vektörler
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 58-76 s.
3 Tek boyutta hareket
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 23-58 s.
4 İki boyutta hareket
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 76-110 s.
5 Newton’un hareket kanunları
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 110-151 s.
6 Newton’un hareket kanunları; uygulamalar
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 151-182 s.
7 Newton’un evrensel çekim kanunu
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 423-458 s.
8 Genel tekrar
9 Statik
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 361-389 s.
10 İş ve enerji
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 182-251 s.
11 İtme ve momentum
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 251-292 s.
12 Dönme hareketi
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 292-327 s.
13 Salınımlar
  Ön Hazırlık: Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008: 327-361 s.
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 3
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Serway, R. A., Beichner, R. J., 2008. Fizik (fen ve mühendislik için) (Çev: Kemal Çolakoğlu), Palme Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri