Ders Adı İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Ders Kodu ING-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca uygun görülen öğretim elemanları
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Elementary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive 's and s'; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present: Yes-No questions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı The Common European Framework A1 Skills
No Dersin Kazanımları  
1 Günlük hayatta yakın çevre ile iletişim kurabilme ve iletişim bilgilerini(telefon numarası, e-mail) sorup cevap verebilme
2 Günlük hayatta kullanılan meslekler, aile bireyleri, rakamlara dair isimlerinin bilgisi
3 Bireylerin kişilik özelliklerine dair ifadeleri sıfatları kullanarak belirtebilme
4 Sınıftaki ve odadaki nesnelerin yerlerini edatları kullanarak ifade edebilme
5 Karşımızdaki kişi/kişilerden özür dilerken kullanılan ifadeler bilgisi
6 Günlük veya haftalık rutin aktiviteleri uygun zaman ile kullanabilme
7 Boş zamanlarda yapılabilen etkinlikleri belirtebilme
8 Saati sorabilme ve saati uygun ifadelerle söyleyebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Grammar: The verb be: I, you, and we Vocabulary: Hello and Goodbye; Determiners (a/an/the) Conversation Strategies: Using How about you? to ask someone the same question.
2 Grammar: What’s …?, It’s … Vocabulary: Numbers (1-10) Conversation Strategies: Everyday Expressions
3 Grammar: The verb be: he, she, and they; This and these; Noun Plurals Vocabulary: Location Expressions; Adjectives; Personal Items; Things in a class Conversation Strategies: Asking for help in class
4 Grammar: Questions with Where; a/an vs. the; Possessive ’s and s’ Vocabulary: Places in the room; Classroom instructions Conversation Strategies: Common expressions and responses
5 Grammar: Be in statements; Possessive Adjectives; Yes-No questions with be; Negative statements with be Vocabulary: Professions; Sports; Personality Adjectives Conversation Strategies: Showing Interest
6 Grammar: Information questions with be Vocabulary: Numbers (11-100); Family Members Conversation Strategies: Using Really? to show you are interested or surprised
7 Units 1-3 Revision
8 Grammar: Simple present statements; Simple present Yes-No questions and short answers Vocabulary: Routine activities/verbs; Days of the week Conversation Strategies: Saying more than yes or no
9 Vocabulary: Frequency Expressions Conversation Strategies: Using Well . . . if you need time to think or if the answer is not a simple yes or no Writing: Capitals and Periods
10 Grammar: Simple present information questions Vocabulary/Grammar: Frequency Adverbs Vocabulary: Free-time activities, TV shows Conversation Strategies: Asking questions in two ways
11 Vocabulary: Linking words, Technology terms Conversation Strategies: Using I mean to repeat your ideas or to say more about something Writing: Linking ideas with “and” and “but”
12 Grammar:There’s and There are; Quantifiers; Adjectives before nouns; Asking/Answering questions about time; Suggestions with “Let’s” Vocabulary: Quantity expressions; Time expressions Conversation Strategies: Using Me too or Me neither to show you have something in common with someone
13 Vocabulary: Prepositions Conversation Strategies: Using Right and I know to show you agree with an opinion Writing: Prepositions with time and place
14 Units 4-6 Revision
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 4
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Cambridge LMS (Touchstone)
Diğer Kaynaklar Cambridge LMS (Touchstone)
Materyal
Dökümanlar Cambridge LMS (Touchstone)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri