Ders Adı Kariyer Planlama
Ders Kodu KRY-100
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin amacı doğrultusunda öğrencilere öncelikle kariyer ve kariyer planlama kavramları anlatılacaktır. Kurumlarda çalışmaya başlamanın anahtarı olarak CV hazırlama eğitimi verilecek ve her öğrencinin kişisel CV’lerinin Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.org) sistemine girişi ve güncellemesi sağlanacaktır. Kariyerlerine farklı bakış açıları eklemeleri için ulusal ve uluslararası değişim programları ile ilgili bilgi verilerektir. Kariyer yolu olarak girişimcilik ve liderlik eğitimi ders kapsamında öğrencilere aktarılacaktır. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan Meslek Komitelerine göre özel sektörler hakkında sektör temsilcileri ve/veya üniversitemiz mezunları tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kariyer Planlama ve İşdünyasına Giriş dersi ile eğitim aldıkları alana dayalı sektörden bağımsız olarak, öğrencilerin kendi nam ve hesaplarına çalışacakları girişimcilik, farklı sektörleri kapsayan özel sektör, farklı uzmanlık alanlarına dayalı çalışanları bünyesinde barındıran kamu sektörü ve vakıf, dernek ve sosyal girişimler için kurulan kar amacı gütmeyen kuruluşlarda kariyer olanaklarına ilişkin temel düzeyde bilgi kazanmaları ve çalışmayı istedikleri sektöre ilişkin kariyerini planlamaya başlamaları amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Kariyer planlamasının prensiplerini ifade eder
2 Kariyer planlamasının yöntem ve tekniklerini kullanır ve karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini tartışır
3 Kariyer gelişimini açıklar
4 Eğitsel derecelendirmeye göre kariyer gelişim süreci ve hizmetlerini planlar
5 Kariyer planlamasında bireylere yaşam boyu yardımcı olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
2 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? ZEKÂ VE KİŞİLİK
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
3 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? KİŞİSEL ÖZELLİKLER
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
4 KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
5 KARİYER NEDİR?
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
6 KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM?
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
7 SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
8 SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
9 SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
10 SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
11 SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
12 SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
13 YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
14 DERS DEĞERLEMESİ
  Ön Hazırlık: Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformu https://ytnk.tv/
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -Yetenek TV, https://ytnk.tv/ -Yetenek Kapısı, https://www.yetenekkapisi.org/login
Diğer Kaynaklar -Yetenek TV, https://ytnk.tv/ -Yetenek Kapısı, https://www.yetenekkapisi.org/login
Materyal
Dökümanlar -Yetenek TV, https://ytnk.tv/ -Yetenek Kapısı, https://www.yetenekkapisi.org/login
Ödevler 1. Öğrencinin bu dönem alacağı derslerin hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandıracağını ders eğiticilerine sorarak bir yazı hazırlaması. 2. Öğrencinin ince beceriler ve teknik becerilerden hangilerini üniversite hayatında kazanmak istediğine dair bir yazı hazırlaması. 3. Öğrencinin hangi STK'da çalışmak istediğine dair bir araştırma yapıp yazı hazırlaması. 4. ”Hayalinde bir girişimcilik hikâyesi var mı?” sorusu ile ilgili araştırma yaparak yazı hazırlanması. 5. Öğrencinin Yetenek Kapısı'na girerek örnek bir taklit seminer/fuar veya staj ilanına başvuru yapması.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri