Ders Adı İşletmede Mesleki Eğitim
Ders Kodu MYO-3020
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 20
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş yerinde deneyim kazanmak için mevcut bilgilerin kullanılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak
No Dersin Kazanımları  
1 Birinci ve ikinci dönemlerde aldığı teorik eğitimin, işyerinde mesleki uygulamalarda teorik bilgileri almak.
2 Birinci ve ikinci dönemlerde aldığı teorik eğitimin, işyerinde mesleki uygulamalarda teorik bilgileri aldıktan sonra onları pratikte uygulama eğitimi almak.
3 Birinci ve ikinci Eğitim-Öğretim yılında almış oldukları teorik bilgileri, iş yerindeki mesleki uygulamaları öğrendikten sonra pekiştirmeleri için sık sık tekrar yapma imkanını bulmaları.
4 İş yerinde mesleki eğitiminde almış oldukları eğitim sonunda uygulama çıktılarının amaçlara uygunluğunu kontrol edebilmeyi öğrenme.
5 İş yerinde mesleki eğitiminde almış oldukları eğitim sonunda uygulama çıktılarının amaçlara uygunluğunu kontrol edebilmeyi öğrenme sonrası iş geliştirme çalışmalarını yapabilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
2 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
3 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
4 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
5 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
6 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
7 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
8 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
9 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
10 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
11 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
12 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
13 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
14 Mesleki Deneyim
  Ön Hazırlık: Mesleki Deneyim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 5
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 5
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 5
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 1
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 1
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 42 588
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 589    
Dersin Akts Kredisi 20    
Ders Notu İş yerinde uygulamalı eğitim almaktadıtlar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri