Ders Adı İşletmede Mesleki Eğitim
Ders Kodu MYO-3010
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 15
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Süeda DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları Bilgisayar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşveren tarafından belirlenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Alanında yeterli teknik ve donanıma sahip olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
2 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
3 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
4 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
5 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
6 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
7 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
8 Grafik tasarım bölümünde kullanılan Bilgisayar programlarına bir tasarım aracı olarak hakim olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği
3 İş Hukuku Uygulamaları
4 İş ve Meslek Etiği
5 İş ve Meslek Etiği
6 Kurumsal İletişim
7 Raporlama Teknikleri
8 Raporlama Teknikleri
9 Raporlama Teknikleri
10 Raporlama Teknikleri
11 Raporlama Teknikleri
12 Raporlama Teknikleri
13 Raporlama Teknikleri
14 Sonuç Raporlarının Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 4
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 4
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 3
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 4
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 5
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 5
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 5
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 32 448
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 0 0
Ödevler 14 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 448    
Dersin Akts Kredisi 15    
Ders Notu İşverene ait teknik bigi ve donanım.
Diğer Kaynaklar İşverene ait teknik bigi ve donanım.
Materyal
Dökümanlar İşverene ait teknik bigi ve donanım.
Ödevler İşverenin verdiği görevler.
Sınavlar final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri