Ders Adı Restorasyon ve Konservasyon
Ders Kodu GES-254
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Erkan GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Restorasyon ve Konservasyon’un tarihsel gelişimi; bu alanda yapılan çalışmaların incelenmesi; ahşap, kitap sanatları, deri, çini ve taş eserleri hakkında bilgilerin verilmesi ve bozulma sebepleri, koruma yöntemleri, onarım teknikleri ile ilgili teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca müze ve restorasyonu yapılan tarihi yapıların bulunduğu yerlere teknik ve bilimsel gezilerin düzenlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kültürel varlıkların korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi eserlerin harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmaları öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Eski eser hakkında çıkarımlarda bulunur
2 Restorasyon ve Konservasyon önerileri sunar
3 Restorasyonda ve Konservasyonda yapılacak teknikleri uygular
4 Koruma kavramı hakkında bilgi edinir.
5 Tarihi yapılarda oluşabilecek bozulmaları ve nedenlerini öğrenir.
6 Restorasyon tekniklerini ve uygulama biçimlerini tanır.
7 Bağımsız çalışmayı öğrenir.
8 Araştırma becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organik ve inorganik malzemeden üretilmiş el sanatı ürünlerinin tespiti.
2 El sanatı ürünlerine zarar veren biyolojik, kimyasal, fiziksel etkenler nelerdir.
3 Nemin el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
4 Nemin el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
5 Işığın el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
6 Işığın el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
7 Biyolojik canlıların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
8 Biyolojik canlıların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
9 Hava kirliliği ve tozların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
10 Hava kirliliği ve tozların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
11 Toprak ve su altından bulunan organik ve pişmiş topraktan yapılmış malzemenin çıkarılma yöntemleri.
12 Toprak ve su altından bulunan organik ve pişmiş topraktan yapılmış malzemenin çıkarıldıktan sonra korunması yöntemleri.
13 Etnografik eserlerin sınıflanması kayıt altına alınması envanter kayıtlarının çıkarılması.
14 Depolara ve müzelere etnografik ürünler yerleştirmeden önce yapılması gereken çalışmalar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Restorasyon ve Konservasyon (Ders notları), Ünal Erdinç. 2. Türk İslam Eserleri Restorasyon Eğitim Merkezinin eser ve yayınları. 3. Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu; Dr. Nihal SOMER, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Ankara 1990.
Diğer Kaynaklar 1.Restorasyon ve Konservasyon (Ders notları), Ünal Erdinç. 2. Türk İslam Eserleri Restorasyon Eğitim Merkezinin eser ve yayınları. 3. Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu; Dr. Nihal SOMER, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Ankara 1990.
Materyal
Dökümanlar 1.Restorasyon ve Konservasyon (Ders notları), Ünal Erdinç. 2. Türk İslam Eserleri Restorasyon Eğitim Merkezinin eser ve yayınları. 3. Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu; Dr. Nihal SOMER, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Ankara 1990.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri