Ders Adı Desen
Ders Kodu GES-253
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Düz dokuma yaygılarda kullanılan motiflerin çizimi, düz dokuma yaygıların yüzey bölümlemeleri ve yeni bir tasarım örneğinin uygulamalı olarak oluşturulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı El Sanatlarında gerekli olan desen çizme tekniklerinin öğrenciye kazandırılması, desen çiziminde kulanılan malzemelerin tanıtımı kullanımının öğretilmesi, renk bilgisinin öğrenciye kazandırılması. Düz dokuma yaygılarda kullanılan motiflerin çizimi, düz dokuma yaygıların yüzey bölümlemeleri ve yeni bir tasarım örneğinin uygulamalı olarak oluşturulması
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak. Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak. Alanında kullanılan malzemeleri tanımak. Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak. Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak. Geçmiş ve g
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kumaş dokumacılığının başlangıcı ve ilk tezgahlar
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
2 Uygarlıklara göre kumaş dokuma tekniklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
3 Tarihi gelişim içerisinde kumaş dokuma sanatında kullanılan motif ve desenlerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
4 Türklerde kumaş dokuma sanatının başlangıcı ve gelişimi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
5 Selçuklu dönemi kumaş dokuma sanatının gelişimi ve örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
6 Beylikler dönemi kumaş dokuma sanatının gelişimi ve örneklerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
7 Osmanlı İmparatorluğunda kumaş dokuma teknikleri ve özelliklerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
8 Osmanlı Saray kumaşlarını diğer dokuma türlerinden ayıran özellikler nelerdir. Kullanılan malzeme ve teknikler açısından incelenmesi
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
9 Osmanlı Saray kumaşlarının kompozisyon ve yüzey düzenlemelerinin incelenmesi uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
10 Osmanlı Saray kumaşlarında kullanılan motiflerin ve desenlerinin incelenerek renk özellikleriyle birlikte uygulanması.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
11 Kumaş dokuma merkezleri
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
12 İpek dokuma merkezi Bursa'nın önemi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
13 Günümüz kumaş dokuma sanatının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
14 Saray Kumaşlarının günümüz tasarımlarına uygulanması.
  Ön Hazırlık: Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara kitapMerkezi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 1
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 10 5
Uygulama 1 5
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 12 12
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara Kitap Merkezi
Diğer Kaynaklar Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara Kitap Merkezi
Materyal
Dökümanlar Dokuma Hazırlık Teknoljisi,Recep Eren,MKM Marmara Kitap Merkezi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri