Ders Adı Minyatür II
Ders Kodu GES-252
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Geleneksel Türk minyatür sanatı incelenir. İnsan ve hayvan figürleri, çeşitli mekan süslemeleri uygulamalı öğretilir. Öğrenciler; kazandıkları tasarım becerilerini ve tekniklerini güncel konulara taşıyarak özgün tasarımlar yapar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Başlangıcından günümüze Türk minyatür sanatı. Minyatür sanatının teknik özelliklerini, minyatür yaparken izlenecek yol ve yöntemleri kavrar. Minyatürde mimari özellikleri inceleyerek çeşitli mekan süslemeleri ve uygulamalar yapar. Çeşitli dönemlerde yapılmış minyatürleri inceleyerek insan ve hayvan figürleri çizim ve teknik uygulamalarını yapar( el, yüz,duruş, yüz, saç, sakal vb.). Öğrendiklerini güncel konulara taşıyarak insan ve hayvan figürlerini de kullanarak yeni özgün tasarımlar yapmayı amaçlar . Bu kapsamda kağıt üzerine altın ve su bazlı boyalar kullanılır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2 2. Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3 3. Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak,
4 4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek
5 5. Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek,
6 6. Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek,
7 7. Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek
8 8. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Başlangıcından günümüze Türk minyatür sanatı. Minyatür sanatının teknik özellikleri. Minyatür yaparken izlenecek yol ve yöntemler.
  Ön Hazırlık: ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
2 Minyatürde figüratif çalışmalar İnsan figürlerinde duruş, oturuş biçimleri çizimleri
  Ön Hazırlık: ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
3 İnsan figürlerinde el hareketleri çizimleri
  Ön Hazırlık: KUBAN, Doğan; (2002)Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, “Anadolu Selçuklu çağında Resim”. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul s. 355-362l
4 İnsan figüründe baş hareketleri ve yüz çizimleri
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006), Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
5 Renkli baş ve yüz çalışmaları
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
6 Değişik duruşlarda renkli figür çalışmaları
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
7 Klasik tek figürlü minyatürlerden roprödüksiyon
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
8 vize
9 Minyatürde hayvan figürü çizimleri
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
10 Hayvan figürlerini renklendirme
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
11 Minyatürde mimari özelliklerin incelenmesi Minyatürde iç ve dış mekan çalışmaları
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006),Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
12 Mekan çalışmalarının renkli çalışılması
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY, Sevgi;(2006), Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
13 Figür , doğa ve mimari elemanlardan ikisinin bir arada bulunacağı serbest bir minyatür eskizi hazırlama
  Ön Hazırlık: İREPOĞLU, Gül; (1999) “Levni” TC Kültür Bakanlığı Yayınları, MAS Matbaacılık A.Ş, İstanbul.
14 Minyatürde kullanılacak renklerin tesbiti ve renklendirilmesi
  Ön Hazırlık: İREPOĞLU, Gül; (1999) “Levni” TC Kültür Bakanlığı Yayınları, MAS Matbaacılık A.Ş, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 3
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 5
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 3
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 4
7 Alan araştırmalarında bulunmak 1
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 5
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 5
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 2 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu KUBAN, Doğan; (2002)Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, “Anadolu Selçuklu çağında Resim”. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul s. 355-362 BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul İREPOĞLU, Gül; (1999) “Levni” TC Kültür Bakanlığı Yayınları, MAS Matbaacılık A.Ş, İstanbul. ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
Diğer Kaynaklar ÖNEY, Gönül; (1978), Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El sanatları. “Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara BİNARK, İsmet; (1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız, “Minyatür” Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Ankara KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara YETKİN, Suut Kemal; (1984) “Minyatür”, İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul. TANINDI, Zeren; (1996), Türk Minyatür Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Sanat Dizisi 52, Ankara ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul AND, METİN;(2004),Osmanlı Minyatür Sanatı.Türkiye İş Bankası yayını. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004 ÖZEL Mehmet; “Minyatür” Geleneksel Türk Sanatları , Kültür Bakanlığı Yayınları, ISBN 975-17-2304-3 İNAL, Güner; (1995), Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara. BİNARK, İsmet;( 1978) “Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı”Sanat Yıllığı XII.Sayı, s.271-290 Ders notları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri