Ders Adı Tezhip II
Ders Kodu GES-251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tezhip sanatı, önemi, tarihi gelişimi, tezhip sanatında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin uygulamalı tanıtımı, tezhip sanatında kullanılan motifler ile kompozisyon tasarımlarının yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tezhip sanatının tanımı, tarihi gelişimi, tezhipli eserler konusunda genel bir değerlendirme ve araç ve gereçlerin tanıtımı yapılmakta, yazma kitap sanatının tanımı, tezhibin bu sanatlar arasındaki yeri ve önemi, altının tezhip sanatındaki yeri ve önemi, altının ezilmesi, hazırlanması, muhtelif renklerle birlikte tezhipte kullanılması, fırça ile çeşitli çizgisel çalışmalar ve Türk motiflerini çizime, tezhipli eserleri inceleme ve onlardan yararlanarak yeni kompozisyonlar tasarlama amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tezhip sanatı ile ilgili her türlü malzeme, teknik bilgi ve beceriye sahip olmak. Klasik tezhip sanatında tezhiplenen bölümleri inceleyerek bunların motif, teknik ve kompozisyon özelliklerini kavrayıp uygulayabilmek. Klasik tezhip sanatını inceleyip onlar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tezhip Sanatının Tanımı. Tezhip Sanatının Uygulandığı Yerler: Kur’an-ı Kerim, Dua Kitapları, El Yazma Eserler. Tezhip sanatında kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi. Tezhipli eserlerin incelenmesi. Kurşun kalem ile motif çizimleri
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
2 Uygurlar Dönemi Tezhip Sanatı, Selçuklular ve Beylikler Dönemi Tezhip Sanatı, Timurlu ve Safeviler Devri Tezhip Sanatı. Fırça ile motif çizimleri.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
3 Osmanlı Erken Devir Tezhib Sanatı, Klasik Osmanlı Tezhibi, XVIII. Yüzyıldan Günümüze Tezhip Sanatı. Dönemlerine göre tezhipli eserlerin incelenmesi ve eskiz kağıdına kanaviçelerinin çıkarılması.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
4 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen Bölümler: Zahriye Sayfaları, Bölüm Başları. Tezhip sanatının klasik örneklerinden zahriye, ve bölüm başlarının incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
5 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen bölümler: Serlevhalar. Tezhip sanatının klasik örneklerinden serlevhaların incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
6 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen bölümler: Hatime sayfası, tığ, noktalar (duraklar), güller, satır araları, (beyn es-sütur), cetvel.Tezhip sanatının seçkin örneklerinden hatime sayfası ve tığların incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
7 Yazma Kitap Sanatlarında Tezhibin Kullanıldığı Alanlar: Kitap Kapları (Ciltler),Murakkalar (Albümler), Levhalar, Hilye-i Şerif, Tuğra, Minyatür. Tezhip sanatının seçkin örneklerinden güller ve duraklar’ın incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
8 Türk Tezhip Sanatında Kullanılan Motifler: Bitkisel Motifler Grubu(tanımı tarihçesi, çeşitleri); Hatai, Penç, Berk(yaprak). Stilize bitkisel motiflerin yer aldığı tezhiplerin incelenip fırça ile çizilmesi
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
9 Rûmî Grubu: Tanımı, kökeni. Çeşitleri. Rumiler çizilişlerine göre sade rumî, sarılma rumî (piçide rumî), hurdelenmiş rumî; desen içinde aldığı vazifelerden dolayı da; ayırma rumî, tepelik, ortabağ, hurde rumî gibi isimler alırlar. Ayrıca bordür olarak kullanılan üç iplik rumî de vardır.Tezhip sanatının seçkin örneklerinden rumi çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
10 Bulut Grubu: Dağınık veya serbest bulut, ayırma bulut, ortabağ, tepelik, hurde bulut hakkında bilgi ve çizimleri. Tezhip sanatının seçkin örneklerinden bulut çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
11 Münhani, bordür ve geçme (Zencirek) çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
12 Tezhip Sanatında Kullanılan Kompozisyon Çeşitleri: Serbest Kompozisyon, Simetrik Kompozisyon. Tezhipte kullanılan motifleri kullanarak kompozisyonlar hazırlama.
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
13 Raport (Ulama), Geometrik Kompozisyon. Tezhipte kullanılan motifleri kullanarak kompozisyonlar hazırlama.
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler. (Hatai) Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara-2000 ERSOY, Ayla; Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayını, İstanbul 1988 AKAR, Azade- KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul 1978 ÖZKEÇECİ, İlhan; Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini motifler, Kayseri 1992 BİNARK,İsmet; Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını. Ayyıldız Matbaası, Ankara 1975 Mine Esiner ÖZEN, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi yayını, İstanbul 1985. DEMİRİZ, Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986
Diğer Kaynaklar KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler. (Hatai) Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara-2000 ERSOY, Ayla; Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayını, İstanbul 1988 AKAR, Azade- KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul 1978 ÖZKEÇECİ, İlhan; Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini motifler, Kayseri 1992 BİNARK,İsmet; Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını. Ayyıldız Matbaası, Ankara 1975 Mine Esiner ÖZEN, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi yayını, İstanbul 1985. DEMİRİZ, Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986
Materyal
Dökümanlar KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler. (Hatai) Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara-2000 ERSOY, Ayla; Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayını, İstanbul 1988 AKAR, Azade- KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul 1978 ÖZKEÇECİ, İlhan; Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini motifler, Kayseri 1992 BİNARK,İsmet; Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını. Ayyıldız Matbaası, Ankara 1975 Mine Esiner ÖZEN, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi yayını, İstanbul 1985. DEMİRİZ, Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri