Ders Adı Geleneksel Türk Desenleri II
Ders Kodu GES-248
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Halılarda kullanılan motiflerin çizimi, halıların yüzey bölümlemeleri ve yeni bir tasarım örneğinin uygulamalı olarak oluşturulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı El Sanatlarında gerekli olan desen çizme tekniklerinin öğrenciye kazandırılması, desen çiziminde kulanılan malzemelerin tanıtımı, kullanımının öğretilmesi, renk bilgisinin öğrenciye kazandırılması. Halılarda kullanılan motiflerin çizimi, halıların yüzey bölümlemeleri ve yeni bir tasarım örneğinin uygulamalı olarak oluşturulması
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak.
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak.
3 Alanında kullanılan malzemeleri tanımak.
4 Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak.
5 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Halı nedir, halının kullanım alanları
2 Halıda motif ve desen
3 Halıda kalite ( Kare kalite halılarda düğüm hesabı)
4 Halıda kalite ( Dikdörtgen kalite halılarda düğüm hesabı)
5 Standart halılarda bordür hesabı ( Kare kalite halılarda)
6 Standart halılarda bordür hesabı ( Kare kalite halılarda)
7 Yüzey bölümlemelerine göre halıların sınıflandırılması
8 Yöresel halılarda desen ve özellikleri
9 Türk Süsleme sanatında kullanılan motiflere giriş
10 Türk Süsleme sanatında kullanılan motifler (Yaprak)
11 Türk Süsleme sanatında kullanılan motifler (Hatayi)
12 Türk Süsleme sanatında kullanılan motifler (Penç)
13 Türk Süsleme sanatında kullanılan motifler (Y.Ü.Çiçekler)
14 Türk Süsleme sanatında kullanılan motifler (Bulut ve Rumi)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 10 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 2 15
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ERBEK M., Çatal Höyükten Günümüze Anadolu Motifleri, T.C. Kültür Bakanlığı Ankara-2002 ERBEH G., Anatolian Kilims-I, Ministry Of Culture Dösim ERBEH G., Anatolian Kilims-II, Ministry Of Culture Dösim
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri