Ders Adı Çini II
Ders Kodu GES-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.üyesi Elif Bayrak kaya
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türk Çini Sanatının tanımı ve tarihi gelişimi hakkında genel bilgilere sahip olmak ve çini yapım aşamalarının öğretilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türk çini sanatının tarihi gelişiminin öğretilmesi ve desen teknik özelliklerinin öğretilerek uygulamalar yapılması
No Dersin Kazanımları  
1 Çini sanatının yapımının öğrenilmesi
2 Çini deseni oluşturabilme ve uygulama yapılabilmesi
3 Çini sırlama yapılması ve uygulanması
4 Çini fırını doldurulması
5 Sergi hazırlığını yapilmasi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çininin tanımının yapılması ve Türk çini sanatının tarihi hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
2 Türk çini sanatından örnekler verilmesi ve slaytlarla gösterilen çini desenleri üzerine yorumlar yapılması
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
3 Öğrencilere çini hakkında araştırma konuları verilmesi Araştırılan konuların anlatımı
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
4 Konu anlatımının devamı ve öğrencilere çini yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
5 Konu anlatımının devamı ve temin edilen malzemelerin öğrencilere verilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
6 Konu anlatımının devamı ve çini uygulama aşamaları, Tabağın zımparalanması Orta bulma Tabağa desen basma
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
7 Konu anlatımının devamı ve desen geçirilen tabağın tahrirlenmesinin (kontürlenmesinin) gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
8 Ara sınav Uygulamasının yapılması
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
9 Konu anlatımının devamı ve tabakların zımparalanarak tekrar çizilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
10 Konu anlatımının devamı ve çizilen tabakların boyanmasının gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
11 Konu anlatımının devamı ve tabakların boyanmasının tamamlanarak rötuşlanması
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
12 Konu anlatımının devamı ve sır hazırlanarak sırlama yapılması
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
13 Fırın doldurma
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
14 Yapılan çalışmaların Sergi için hazırlanması
  Ön Hazırlık: Eker Sabiha; Çini Sanatı Detay Yayıncılık Ankara 2010 Gönül ÖNEY -Zehra ÇOBANLI Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 2007
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 4
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 4
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 5
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 5
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 4
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 4
7 Alan araştırmalarında bulunmak 5
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 4
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 4
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 4
19 . 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 40
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SABİHA EKER. (2010) Çini Tasarımı, Detay Yayıncılık. HÜLYA BİRGİ. (2009) İznik Çini ve Seramikleri, Sadberk Hanım Müzesi. GÖNÜL ÖNEY. (1987) İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları HÜLYA BİRGİ (2019) .Ateşin Oyunu, , Sadberk Hanım Müzesi. AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul. DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
Diğer Kaynaklar SABİHA EKER. (2010) Çini Tasarımı, Detay Yayıncılık. HÜLYA BİRGİ. (2009) İznik Çini ve Seramikleri, Sadberk Hanım Müzesi. GÖNÜL ÖNEY. (1987) İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları HÜLYA BİRGİ (2019) .Ateşin Oyunu, , Sadberk Hanım Müzesi. AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul. DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
Materyal
Dökümanlar SABİHA EKER. (2010) Çini Tasarımı, Detay Yayıncılık. HÜLYA BİRGİ. (2009) İznik Çini ve Seramikleri, Sadberk Hanım Müzesi. GÖNÜL ÖNEY. (1987) İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları HÜLYA BİRGİ (2019) .Ateşin Oyunu, , Sadberk Hanım Müzesi. AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul. DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde uygulama değerlendirme formu kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri