Ders Adı Geleneksel Baskı Teknikleri
Ders Kodu GES-120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgilerin verilmesi. Giriş: Baskı nedir? İçerik olarak dersin çerçevesi ve işlenişine ilişkin genel bilgilenme, Baskı ya giriş Baskının tarihi ve baskının öncüleri Baskı makinaları Temel Baskı Bilgilerinin Verilmesi, Bir Plastik Sanat Olarak Baskının tanımlanması, Baskı-Grafik Bakışın sorgulanması, Şablon Baskı, Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak, Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak. Basmak, Hazırlanan kompozisyonun şablon baskı tekniğinde hazırlanıp basılması, Linol baskı, Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması, Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması, Hazırlanan kalıpların basılması, Hazırlanan kalıpların basılması, Hazırlanan kalıpların basılması, Gravür baskı, Gravür kalıbın hazırlanması ve basım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere baskı tekniğinin tarihcesini, çeşitlerini( Yüksek-düz- elek-çukur) baskı tekniklerini kavratmak ve pratik bilgiler vermek. Öğrencilerin baskı tekniklerini görmesi kayraması ve uygulamalarını yapması
No Dersin Kazanımları  
1 Baskı atölyesindeki araç ve gereçleri kullanabilme.
2 Özgün çalışma yapabilmek.
3 Baskı kalıbı hazırlamak.
4 Hazırlanan kalıbın baskısını yapmak.
5 Baskıların sergiye hazırlığının yapmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1. Ders hakkında genel bilgilerin verilmesi. Giriş: Baskı nedir? İçerik olarak dersin çerçevesi ve işlenişine ilişkin genel bilgilenme
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
2 2.Baskı ya giriş Baskının tarihi ve baskının öncüleri Baskı makinaları Temel Baskı Bilgilerinin Verilmesi, Bir Plastik Sanat Olarak Baskının tanımlanması, Baskı-Grafik Bakışın sorgulanması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
3 3. Şablon Baskı
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
4 4.Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
5 5. Deve tabanı bitkisinin yapraklarından şablon kalıp çıkarmak. Basmak.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
6 6. Hazırlanan kompozisyonun şablon baskı tekniğinde hazırlanıp basılması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
7 7. Linol baskı
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
8 8. Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
9 9. Linol baskı için hazırlanan çalışmaların linole aktarılması ve kalıbın oyulması.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
10 10. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
11 11. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
12 12. Hazırlanan kalıpların basılması
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
13 13. Gravür baskı.
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
14 14. Gravür kalıbın hazırlanması ve basım
  Ön Hazırlık: Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 5
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 5
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 3
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 5
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 5
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 5
7 Alan araştırmalarında bulunmak 3
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 4
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 5
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 4
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
Diğer Kaynaklar Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Emre BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 1999, Ankara.
Ödevler Baskı tekniklerinin araştırılması. Baskı sanatçılarının araştırılması.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri