Ders Adı Çini I
Ders Kodu GES-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. AYŞEGÜL ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Selçuklulardan başlayarak İznik çiniciliğine kadar renk, motif üslup özelliklerinin değerlendirilmesi. Çini sanatının yapımının öğrenilmesi.Çini sanatının dönemlere göre incelenmesi Çini deseni tasarımı oluşturabilme, oluşturulan tasarımın iğneyle delinmesi, bisküvi çini karoya kömür tozu ile basılması.Fırça ile tahrir çekilmesi, arkasından çini boyaları ile boyanır. Çini sırlama yapılması ve uygulanması Çini fırını doldurulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türk çini sanatının tarihi gelişiminin öğretilmesi ve desen, teknik özelliklerinin öğretilerek uygulamalar yapılması.Ülkemize özgü olan çini yapımı ile öğrencileri buluşturmak ve yeni tasarımların oluşumunu sağlamayı amaçlar.Ortaya çıkan ürünlerin sırçalanması ardından fırınlanması ve de uygun bir şekilde sergilenmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Türk Çini Sanatının tanımı ve tarihi gelişimi hakkında genel bilgilere sahip olmak ve çini yapım aşamalarının öğretilmesi
2 Türk Çini sanatında dönemlerden yola çıkılarak anlatılan çeşitli çini üretiminde kullanılan teknikler konusunda bilgilenebilmesi,
3 Türk çini sanatının tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları anlatabilmesi,
4 Türk çini sanatında çininin kullanım alanlarını yer, mekan ve boyut olarak beliryebilmesi, beklenmektedir
5 Çini sanatının dönemsel desen-kompozisyon özelliklerinin ana hatlarıyla ayırtedebilmesi ve uygulama yapabilmesi.
7
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çininin tanımının yapıması ve Türk çini sanatının tarihi hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
2 Türk çini sanatından örnenkler verilmesi ve slaytlarla gösterilen çini desenleri üzerine yorumlar yapılması
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
3 Öğrencilere çini hakkında araştırma konuları verilmesi.Türk desenlerine tahrir çalışması yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
4 Beylikler dönemi çini sanatının anlatılmasI.Çinilerde kullanılan teknikler. Odönemdeki mimari yapılardaki çiniler. Kullanılan renkler ve bu dönemdeki çini desenlerini fırça çalışması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
5 Selçuklu Dönemi Çini sanatının anlatılamsı. Kubadabad Saray çinilerinin renk ve desen özellikleri bakımında incelenmesi. Kubadabad çinilerinin fırça çalışması yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
6 Osmanlı Dönemi çini sanatının anlatılması ,Kubadabad saray çinilerinin reprodüksiyon,çalıştırılması. bisküvi karolara desenlerin kömür tozu ile basılması ve de tahrir yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
7 şimdiye kadar anlatılan konulardan teorik sınav uygulanması ve de kubadabad saray çinilerinin rebredüksiyon çalışmasının teslim alınması ile vize sınavı olunması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
8 Cumhuriyet dönemi çini sanatının anlatılması. Tahriri çekilmiş karonun renklendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Gönül ÖNEY: Türk Çini Sanatı, yapı kredi yayınları, 160 S. RIFAT ÇİNİ: Türk Çiniciliğinde Kütahya,Uycan Yayınları,İstanbul, 1991, 114 S. Yardımcı kaynaklar: Gönül ÖNEY, Zehra ÇOBANLI: İslam Mimarisinde Çini, Koleksiyon Yayınları, 160 S. Suna ve İnan Kıraç Koleksiyonunda Kütahya Seramikleri. Yadigâr-ı Kütahya. Şebnem Akalın - Hülya Yılmaz Bilgi. 1997, İstanbul,135 S.
9 Günümüz çini sanatının anlatılması. Dekoru tamamlanan çinilerin sırlanması ve fırnlanması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
10 Kütahya ve İznik çinilerinin desen ve teknik özellilkerinin anlatılması. biskuvi tabak çalışılmaya başlanması. Eskiz çalışmalrının yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
11 Serbest tasarım çalışmasının yapılması. Eskizlerin form üzerine uygunluğunun tartışılması.Biskuvi tabağın zımparalarması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
12 Hazırlanan tasarımların bisküv0i tabaklara geçiirlmesi.Tahririnin fırça ile uygulanması ve renklendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
13 Hazırlanan tasarımların bisküv0i tabaklara geçiirlmesi.Tahririnin fırça ile uygulanması ve renklendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
14 Dekorlanması biten tabakların önce sırça ile sırlanması,arkasından fırınlanması ve de final sınavı için değerlendirmeye alınması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 3
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 3
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 4
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 4
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 3
7 Alan araştırmalarında bulunmak 3
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 5
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 4
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 4
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SLANAPA,Oktay-YETKİ,Şerare-ALTUN,Ara; İznik Çini Fırınları Kazısı II.Dönem 1981-1988,İst.1989, 326 S. Tarihi Araş.ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı FINDIK ÖZKUL, Nurşen; İznik Roma Tiyatrosu Kazı Bulunntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri, Ankara 2001,422S. Kültür Bakanlığı Yay. Sanat Esreleri Dizisi: 363 ATASOY,Nurhan-RABY,Jullian; İznik Seramikleri,1989 Yardımcı kaynaklar: DEMİRİZ, Yıldız; İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İst.2000,407 S. ASLANAPA,Oktay; Kırmızı Hamurlu İlk Osmanlı Seramikleri (Milet İşi Denilen Keramikler) , Türk Kültürü Sayı:3, Ankara 1965SLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965 ASLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965
Diğer Kaynaklar SLANAPA,Oktay-YETKİ,Şerare-ALTUN,Ara; İznik Çini Fırınları Kazısı II.Dönem 1981-1988,İst.1989, 326 S. Tarihi Araş.ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı FINDIK ÖZKUL, Nurşen; İznik Roma Tiyatrosu Kazı Bulunntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri, Ankara 2001,422S. Kültür Bakanlığı Yay. Sanat Esreleri Dizisi: 363 ATASOY,Nurhan-RABY,Jullian; İznik Seramikleri,1989 Yardımcı kaynaklar: DEMİRİZ, Yıldız; İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İst.2000,407 S. ASLANAPA,Oktay; Kırmızı Hamurlu İlk Osmanlı Seramikleri (Milet İşi Denilen Keramikler) , Türk Kültürü Sayı:3, Ankara 1965SLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965 ASLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965
Materyal
Dökümanlar SLANAPA,Oktay-YETKİ,Şerare-ALTUN,Ara; İznik Çini Fırınları Kazısı II.Dönem 1981-1988,İst.1989, 326 S. Tarihi Araş.ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı FINDIK ÖZKUL, Nurşen; İznik Roma Tiyatrosu Kazı Bulunntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri, Ankara 2001,422S. Kültür Bakanlığı Yay. Sanat Esreleri Dizisi: 363 ATASOY,Nurhan-RABY,Jullian; İznik Seramikleri,1989 Yardımcı kaynaklar: DEMİRİZ, Yıldız; İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İst.2000,407 S. ASLANAPA,Oktay; Kırmızı Hamurlu İlk Osmanlı Seramikleri (Milet İşi Denilen Keramikler) , Türk Kültürü Sayı:3, Ankara 1965SLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965 ASLANAPA, Oktay-YETKİ, Şerare-ALTUN, Search; Iznik Tile Kiln Excavation II. Period 1981-1988, Ist. 1989, 326 S. Foundation for Establishment and Development of Historical Research and Documentation Centers FINDIK ÖZKUL, Nurşen; Ottoman Ceramics Between Iznik Roman Theater Excavations (1980-1995), Ankara 2001,422S. Ministry of Culture Pub. Art Works Series: 363 ATASOY, Nurhan-RABY, Jullian; Iznik Ceramics, 1989 Supplementary Resources: DEMİRİZ, Yıldız; Geometric Decoration in Islamic Art, Ist. 2000,407 S. ASLANAPA, Oktay; The First Red Dough Ottoman Ceramics (Ceramics Called Milet Work), Turkish Culture Issue: 3, Ankara 1965
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri