Ders Adı Cam Şekillendirme
Ders Kodu GES-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Vitray sanatının geleneksel ve çağdaş uygulamalarına dair altyapı oluşturma çalışmaları, ilgili alandaki gelişmeleri izleme ve çeşitli kaynaklardan yararlanma yollarını önermek ve örneklemek. Vitray sanatının gerektirdiği şekilde üretme becerisini kazandırmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Camın tanımı detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra vitray sanatı, tarihi, kullanılan malzemeler ve kullanım alanları gibi vitray sanatı ile ilgili bilgiler aktarmaktır. Bu teknikler detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra uygulamalı olarak örnekler yaptırılacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak.
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak.
3 Alanında kullanılan malzemeleri tanımak.
4 Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak. Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Camın tanımı.
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
2 Camın Kullanım Alanları ve Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
3 Vitray Sanatı nedir?
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
4 Vitray Sanatının Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
5 Romanesk Dönem Vitray Sanatı
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
6 Gotik Dönem Vitray Sanatı Rönesans Dönemi Vitray Sanatı
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
7 Vitray Yapımında Kullanılan Aletler ve Malzemeler.
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
8 Vitray ve Işık
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
9 Vitray Sanatının Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
10 Vitray Uygulamalarında Tasarımın Önemi
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
11 Vitray Sanatında Kullanılan Motif ve Desenler
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
12 Vitray Sanatında Kullanılan Motif ve Desenler
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
13 Vitray Teknikleri
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
14 Uygulama Mekanları ve Bu Mekanların Doğru Seçimi
  Ön Hazırlık: Karen Leonardo, Art Bead Jewelry: Seasons in Glass (Paperback) Sharilyn Miller, Bead on a Wire: Making Handcrafted Wire and Beaded Jewelry (Paperback)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 5
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 5
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 4
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 3
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 5
7 Alan araştırmalarında bulunmak 5
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 3
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 3
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Diğer Kaynaklar COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar
Sınavlar Dönem boyunca ders içerisinde almış oldukları eğitimler sonucunda ortaya çıkan ürünlerin teslimi ve genel bir değerlendirme.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri