Ders Adı Vitray Sanatı
Ders Kodu GES-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Boyama vitray deseni, kontur, cam boyama, mozaik yığma vitray deseni, mozaik ve yığma vitray, derz dolgusu ve montaj, alçılı vitray deseni, alçı desen kalıbı, alçı döküm, kurşunlu tiffany vitray deseni, kurşunlu vitray, tiffany vitray, lehimleme ve eskitme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, boyama vitray deseni, kontur çekme, cam boyama, mozaik yığma deseni hazırlama, mozaik ve yığma vitray yapma, derz dolgusu ve montaj, alçılı vitray deseni, alçı desen kalıbı, alçı kalıbı alçı döküm, kurşunlu tiffany vitray deseni, desen kalıbı, tiffany vitray, lehimleme ve eskitme yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Kurşunlu Vitray Yapmak
2 Yapıştırma Vitray Yapmak
3 Tıffany Vitray Yapmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Vitray nedir.Kullanıldığı alanlar nedir.
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
2 Vitray sanatının tarihi
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
3 Vitrayda kullanılan araç ve gereçler
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
4 Eskiz hazırlamak
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
5 Çalışma konusunun mekana uygunluğunu belirleme
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
6 Eskiz büyütme ve kartona geçirme
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
7 Kalıp hazırlama
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
8 Elmas ile çalışma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
9 Cam türleri ve cam ayırma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
10 Cam kesme teknikleri
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
11 Kurşunlu vitray yapma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
12 Yapıştırma vitray yapma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
13 Cam yapıştırma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
14 Tıffany Vitray yapma
  Ön Hazırlık: Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 1
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 1
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 1
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 1
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 1
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
Diğer Kaynaklar Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
Materyal
Dökümanlar Deiduman, Canan, Vitray Teknikleri, Milli eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003. Kurtel, Özdemir, Vitray Cam Boyama Teknik ve Örnekleri, Esin Yayınevi, İstanbul, 2003.Harris, Hywell, G. 390 Traditional stained glass designs, Dover Yayıncılık, 1996, Jr. Ed Sibbett , Stained glass pattern book. Dover Yayıncılık, 1976
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri