Ders Adı Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu GES-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bir bilimsel araştırmanın amacı; bilimsel araştırmanın kısımları: giriş, gelişme ve sonuç; bilimsel araştırma yapmak için izlenecek yol: ön araştırma, konu seçimi, sınırlandırma, ana hat planı; kaynak toplama, not tutma ve yazım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı 1) Öğrenciye, mezuniyet sonrası yapacağı bilimsel çalışmalar lisansüstü ve doktora için bir temel oluşturmak
No Dersin Kazanımları  
1 Bilimsel araştırma alanında kullanılan terimleri bilir
2 Bilimin ve bilimsel araştırmanın niteliklerini bilir
3 Bir bilimsel araştırmanın bölümlerini ve bu bölümlerin araştırma içindeki işlevini bilir.
4 Bilimsel yöntemi ve bilimsel bir araştırmada kullanılan yöntemleri bilir
5 Bilimsel bir araştırmayı, bilimsel rapor yazma kurallarına uygun olarak rapor eder
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi; araştırma, bilim-bilimsel yöntem, bilimsel teknik kavramlarının anlatılması
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
2 Bilimsel bilgiye erişim, bilgi kaynağı türleri, arama motorları ve indeksler
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
3 UYGULAMA: Kütüphane ziyareti
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
4 Araştırma Yaklaşım-Desen ve Yöntemleri (Nitel, nicel, karma araştırma yaklaşımları)
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
5 Araştırma problemi, problem cümlesi, alt problemler, araştırma konusunun seçimi, konu sınırlandırması, hipotez, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
6 Araştırmada veri toplama araçları (test, anket, görüşme, gözlem, dokümanlar)
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
7 Araştırmalarda evren ve örneklem, verilerin analizi, geçerlilik-güvenirlik
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
8 Araştırmalarda evren ve örneklem, verilerin analizi, geçerlilik-güvenirlik
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
9 Akademik Yazım Kuralları: Araştırma planının (içindekiler) oluşturulması, önsöz, giriş, bölümler, sonuç hazırlama teknikleri
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
10 ÖDEV: Bir araştırma konusunun seçimi (konu başlığı, problem cümlesi, alt problemler, hipotez, evren ve örneklem) ve araştırma planı oluşturmaları istenir
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
11 Akademik Yazım Kuralları: Tablolar, şekiller, ve tablo-şekil listeleri, kısaltmalar, kaynaklar listesi
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
12 Alıntı yapma, kaynak gösterme şekilleri
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
13 Bilimsel metinleri okuma ve anlama
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
14 Ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
15 Bilimsel metinleri okuma ve anlam
16 YIL SONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 1
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005 2- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Yöntem: Yöntembilim-I, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 3- İbrahim ARMAĞAN, Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II, Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., İzmir, 1983 4- Earl R. Babbie -Chapman University,The Practice of Social Research, 11th Edition, ISBN 978-0495187387
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri