Ders Adı Tezhip I
Ders Kodu GES-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tezhip sanatı, önemi, tarihi gelişimi, tezhip sanatında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin uygulamalı tanıtımı, tezhip sanatında kullanılan motifler ile kompozisyon tasarımlarının yapılması bu dersin içeriğini oluşturur. Tezhip sanatında klasik altyapıyı özümsemiş, aslına uygun şekilde yorumlayarak tarih, desen ve uygulama bilgilerini kullanarak özgün çalışmaların gerçekleşmesini sağlayacak altyapıyı vermek ve özgün tasarımlar ortaya konulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tezhip sanatının tanımı, tarihi gelişimi, tezhipli eserler konusunda genel bir değerlendirme ve araç ve gereçlerin tanıtımı yapılmakta, yazma kitap sanatının tanımı, tezhibin bu sanatlar arasındaki yeri ve önemi, altının tezhip sanatındaki yeri ve önemi, altının ezilmesi, hazırlanması, muhtelif renklerle birlikte tezhipte kullanılması, fırça ile çeşitli çizgisel çalışmalar ve Türk motiflerinin çizimleri tezhipli eserleri inceleyip onlardan yararlanarak yeni kompozisyonlar tasarlama amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2 2. Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3 3. Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak,
4 4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek
5 5. Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek,
6 6. Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek,
7 7. Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek,
8 8. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tezhip Sanatının Tanımı. Tezhip Sanatının Uygulandığı Yerler: Kur’an-ı Kerim, Dua Kitapları, El Yazma Eserler. Tezhip sanatında kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi. Tezhipli eserlerin incelenmesi. Kurşun kalem ile motif çizimleri.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
2 Uygurlar Dönemi Tezhip Sanatı, Selçuklular ve Beylikler Dönemi Tezhip Sanatı, Timurlu ve Safeviler Devri Tezhip Sanatı. Fırça ile motif çizimleri.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
3 Osmanlı Erken Devir Tezhib Sanatı, Klasik Osmanlı Tezhibi, XVIII. Yüzyıldan Günümüze Tezhip Sanatı. Dönemlerine göre tezhipli eserlerin incelenmesi ve eskiz kağıdına kanaviçelerinin çıkarılması.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
4 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen Bölümler: Zahriye Sayfaları, Bölüm Başları. Tezhip sanatının klasik örneklerinden zahriye, ve bölüm başlarının incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ,Ş. Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007
5 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen bölümler: Serlevhalar. Tezhip sanatının klasik örneklerinden serlevhaların incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
6 El Yazması Kur’an-ı Kerim’ de tezhiplenen bölümler: Hatime sayfası, tığ, noktalar (duraklar), güller, satır araları, (beyn es-sütur), cetvel.Tezhip sanatının seçkin örneklerinden hatime sayfası ve tığların incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
7 Yazma Kitap Sanatlarında Tezhibin Kullanıldığı Alanlar: Kitap Kapları (Ciltler),Murakkalar (Albümler), Levhalar, Hilye-i Şerif, Tuğra, Minyatür. Tezhip sanatının seçkin örneklerinden güller ve duraklar’ın incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
8 Yazma Kitap Sanatlarında Tezhibin Kullanıldığı Alanlar: Kitap Kapları (Ciltler),Murakkalar (Albümler), Levhalar, Hilye-i Şerif, Tuğra, Minyatür. Tezhip sanatının seçkin örneklerinden güller ve duraklar’ın incelenip kompozisyon şemaları ve kanaviçelerinin kurşun kalem ve fırça ile çizimi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
9 Türk Tezhip Sanatında Kullanılan Motifler: Bitkisel Motifler Grubu(tanımı tarihçesi, çeşitleri); Hatai, Penç, Berk(yaprak). Stilize bitkisel motiflerin yer aldığı tezhiplerin incelenip fırça ile çizilmesi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
10 Rûmî Grubu: Tanımı, kökeni. Çeşitleri. Rumiler çizilişlerine göre sade rumî, sarılma rumî (piçide rumî), hurdelenmiş rumî; desen içinde aldığı vazifelerden dolayı da; ayırma rumî, tepelik, ortabağ, hurde rumî gibi isimler alırlar. Ayrıca bordür olarak kullanılan üç iplik rumî de vardır.Tezhip sanatının seçkin örneklerinden rumi çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
11 Bulut Grubu: Dağınık veya serbest bulut, ayırma bulut, ortabağ, tepelik, hurde bulut hakkında bilgi ve çizimleri. Tezhip sanatının seçkin örneklerinden bulut çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
12 Münhani, bordür ve geçme (Zencirek) çeşitlerinin uygulamalı incelenmesi.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
13 Tezhip Sanatında Kullanılan Kompozisyon Çeşitleri: Serbest Kompozisyon, Simetrik Kompozisyon. Tezhipte kullanılan motifleri kullanarak kompozisyonlar hazırlama.
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
14 Raport (Ulama), Geometrik Kompozisyon. Tezhipte kullanılan motifleri kullanarak kompozisyonlar hazırlama
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 1
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 1
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 1
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 1
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 1
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 1
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995.
Diğer Kaynaklar ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995.
Materyal
Dökümanlar ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995.
Ödevler Ders içinde yapılan çalışmalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri