Ders Adı Minyatür I
Ders Kodu GES-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Minyatürün tanımı, tarihçesi, el yazması kitaplarla ve kitap süsleme sanatı ile ilgili bilgi, minyatür çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin tanıtılması, minyatür uygulamalarına giriş, tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, geleneksel Türk minyatür sanatında kompozisyon,yöntem ve uygulama çalışmaları yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Minyatür sanatının tanımı ve kısa tarihçesi, minyatürün teknik özellikleri, Türk minyatüründe İşlenen konular ve Türk minyatürünü diğer minyatürlerden ayıran özellikler, minyatür yapımında kullanılan malzemeler, kağıt, fırça ve boya hazırlama, minyatür yaparken izlenecek yolları , minyatür boyama tekniklerini, doğa elemanlarını( bitki, ağaç, kaya, dağ, tepe, su, bulut vb.) ayrıntılı çizim ve boyama becerisi ile Osmanlı minyatürlerinde Şükufe( Çiçek Minyatürleri)’ni tanıma ve boyama becerisinin yanında doğa elemanları ile özgün bir kompozisyon yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2 2. Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3 3. Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak,
4 4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek
5 5. Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek,
6 6. Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek
7 7. Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek
8 8. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Türk minyatür sanatının tanımı ve kısa tarihçesi: Türkler’de minyatür sanatının başlangıcı, İslamiyet’in başlangıcında Orta ve Ön Asya’da minyatür sanatı, Selçuklu imparatorluğu dönemi minyatür sanatı(xı-xııı yüzyıl), Selçuklu resim okuluna ait yazmalar, Selçuklu dönemi ilim ve fen konulu minyatürlü yazmaları , Selçuklu dönemi edebi konulu minyatürlü yazmaları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi minyatürlerine genel giriş.
  Ön Hazırlık: ÖNEY, Gönül; Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El sanatları. “Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, 1978
2 Minyatür’ün teknik özellikleri,Türk minyatüründe işlenen konular ve Türk minyatürünü diğer minyatürlerden ayıran özellikler, minyatür yapımında kullanılan malzemeler: Kağıt, fırça ve boya hazırlama ,Minyatür yaparken izlenecek yol: Altın varak işlemi, Altın ezilmesi, Altın yapıştırma, Zerefşan yapımı, Kağıt ve boyaması Kağıt hazırlama, Kağıt aharlama teknikleri (nişasta,yumurta, üstübeç), Kağıt boyama teknikleri(çaylı- tütünle- eskitme), Kağıt yapıştırma, Çeşitli minyatürlerin üzerinden fırça ile kopye uygulamalar.
  Ön Hazırlık: BİNARK, İsmet; (1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız, “Minyatür” Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Ankara
3 Minyatürde doğa elemanlarının (yaprak, ağaç, ufuk hattı, yer bitkileri)ayrıntılı Çizimleri
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
4 Minyatürde doğa elemanlarının (bulut, deniz ve akarsu,kaya çizimleri.
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
5 Minyatür Boyama Teknikleri(Düz boyama, nüanslı boyama, kademeli tonlama (münhani) boyama, noktalama,akıtma, tarama) ‘ni tanıtma Boyaları hazırlama.
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
6 Minyatürde doğa elemanlarından tepe, kayalık ve taş boyama tekniğini uygulama.
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
7 Minyatürde doğa elemanlarından bulut boyama tekniğini uygulama.
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara
8 Minyatürde doğa elemanlarından şelale çeşitlerini uygulama
  Ön Hazırlık: KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C.
9 Minyatürde doğa elemanlarından bitki ve çiçek boyama tekniğini uygulama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT Ersoy; Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara 2006
10 Minyatürde doğa elemanlarından çeşitli ağaç boyama tekniğini uygulama
  Ön Hazırlık: AKBULUT Ersoy; Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara 2006
11 Minyatürde doğa elemanlarından çeşitli deniz, göl ve akarsu boyama tekniğini uygulama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT Ersoy; Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara 2006
12 Yalnız doğa elemanları ile özgün bir kompozisyon hazırlayıp bu kompozisyonu öğrenilen tekniklere uygun boyama.
  Ön Hazırlık: ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
13 Osmanlı Minyatürlerinde Şükufe( Çiçek Minyatürleri)’nin tanımı, el yazması kitap sanatlarında şükufe’nin kullanıldığı alanlar, önemi. 18.yüzyıl çiçek minyatürlerinden (şükufe) röprödüksiyon uygulama.
  Ön Hazırlık: ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
14 Osmanlı Minyatürlerinde Şükufe( Çiçek Minyatürleri)Şükufe’nin orijinal renklerine ve tekniğe uygun renklendirme.
  Ön Hazırlık: AKBULUT Ersoy; Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 5
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 5
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 5
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 4
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 3
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 3
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 4
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 3
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 4
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 7 49
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ÖNEY, Gönül; (1978), Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El sanatları. “Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara BİNARK, İsmet; (1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız, “Minyatür” Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Ankara KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Diğer Kaynaklar ÖNEY, Gönül; (1978), Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El sanatları. “Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara BİNARK, İsmet; (1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız, “Minyatür” Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Ankara KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Materyal
Dökümanlar ÖNEY, Gönül; (1978), Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El sanatları. “Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara BİNARK, İsmet; (1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız, “Minyatür” Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Ankara KESKİNER, Cahide; (2004), Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri