Ders Adı Dekoratif Süs Eşya Yapımı
Ders Kodu GES-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dekoratif eşyanın tanımı, önemi ve kullanım yerlerinin bilinmesi ve kullanılacak yere göre uygun tasarımların yapılarak uygulanmasını sağlamak. Uygulama yapılmadan önce dekoratif süs eşyanın hangi materyalden yapılması gerektiğini, hangi teknik, desen ve boyalarla tasarlanması gerektiğini tespit etmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Farklı teknik ve materyaller kullanarak dekoratif ev ve giyim aksesuarları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek. Günlük hayatta da kullandığımız eşyaları, farklı teknik, desen ve renklerle yeni tasarımlar oluşturarak dekoratif süs eşya kullanımına dönüştürmek ve kullanım alanı bulabilmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Kullanılacağı yere göre dekoratif süs eşya tasarlanması.
2 Tasarlanan dekoratif süs eşyanın üretimi için gerekli malzemenin tedarik edilmesi
3 Tasarımın üretimi için kullanılacak tekniklerin tespit edilmesi.
4 Malzeme işleyebilme becerisi kazandırılır.
5 Doğadan etüt yaparak ürüne dönüştürebilir.
6 Tasarımın üretiminin yapılması.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dekoratif eşyanın tanımı ve fonksiyonları hakkında bilgiler verilir.
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail, El Sanatlarına Giriş, Ankara, 1988 BARIŞTA, H.Örcün, Türk El Sanatları, Ankara, 1988.
2 Kullanılacağı yere göre dekoratif eşya tasarlanması hakkında konuşulur.
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail, El Sanatlarına Giriş, Ankara, 1988 BARIŞTA, H.Örcün, Türk El Sanatları, Ankara, 1988.
3 Tasarıma uygun malzeme ve teknikler hakkında konuşulur, tespiti yapılır.
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail, El Sanatlarına Giriş, Ankara, 1988 BARIŞTA, H.Örcün, Türk El Sanatları, Ankara, 1988.
4 Çininin tanımının yapıması ve Türk çini sanatının tarihi hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
5 Türk çini sanatından örnenkler verilmesi ve slaytlarla gösterilen çini desenleri üzerine yorumlar yapılması
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
6 Öğrencilere çini hakkında araştırma konuları verilmesi.Türk desenlerine tahrir çalışması yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
7 Yedi hafta boyunca çini üzerine yapılan dekor çalışmaları, toplanıldı ve değerlendirmeye alındı.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
8 lçuklu Dönemi Çini sanatının anlatılamsı. Kubadabad Saray çinilerinin renk ve desen özellikleri bakımında incelenmesi. Kubadabad çinilerinin fırça çalışması yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
9 Osmanlı Dönemi çini sanatının anlatılması ,Kubadabad saray çinilerinin reprodüksiyon,çalıştırılması. bisküvi karolara desenlerin kömür tozu ile basılması ve de tahrir yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
10 Cumhuriyet dönemi çini sanatının anlatılması. Tahriri çekilmiş karonun renklendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
11 Günümüz çini sanatının anlatılması. Dekoru tamamlanan çinilerin sırlanması ve fırnlanması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
12 Kütahya ve İznik çinilerinin desen ve teknik özellilkerinin anlatılması. biskuvi tabak çalışılmaya başlanması. Eskiz çalışmalrının yapılması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
13 Serbest tasarım çalışmasının yapılması. Eskizlerin form üzerine uygunluğunun tartışılması.Biskuvi tabağın zımparalarması.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
14 Hazırlanan tasarımların bisküv0i tabaklara geçiirlmesi.Tahririnin fırça ile uygulanması ve renklendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı' kitabı,Türk tezyini sanatlarında motifle(İnci Birol), Selçuklu Medeniyeti Tarihi(Kenan Çetin)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 1
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 1
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 1
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 1
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 1
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 1
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Barışta H.Ö., Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, Ankara, ISBN No: 975-17-2054-0 Hobi Dünyası I, Nakkaş Yayınları, 3 / 2006, ISBN No: 9759177110
Diğer Kaynaklar Barışta H.Ö., Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, Ankara, ISBN No: 975-17-2054-0 Hobi Dünyası I, Nakkaş Yayınları, 3 / 2006, ISBN No: 9759177110
Materyal
Dökümanlar Barışta H.Ö., Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, Ankara, ISBN No: 975-17-2054-0 Hobi Dünyası I, Nakkaş Yayınları, 3 / 2006, ISBN No: 9759177110
Ödevler
Sınavlar Uygulama ağırlıklı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri