Ders Adı Geleneksel Sanatlarımız
Ders Kodu GES-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Geleneksel sanatlarımıza yönelik çalışmaların tanımı, gruplandırılması ve sınıflandırılmasının sistematik içinde ele alınması.Geleneksel sanatlarımız içinde yer alan kitap sanatları (cilt, hat, tezhip,minyatür sanatı, kağıt oymacılığı, ebru), çini-seramik sanatı, halı sanatı, kumaş sanatı,keçe sanatı, maden sanatı, ahşap sanatı, taş sanatı hakkında genel bilgiler ve örnek eserler üzerinden incelemeler; günümüzde geleneksel sanatlar adına yapılan çalışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türk kültürünün zenginliği ve el sanatlarına kaynaklık eden ögeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Geleneksel sanatlarının teknik gelişimi. Malzemeleri ve üretim süreçleri hakkında temel bilgiler edindirmek. Geleneksel sanatlarında sıklıkla işlenen konular ve motifleri örnekler üzerinden incelemek. Ulusal Türk kültürü ile ilgili farkındalık yaratmak, yerel sanatların küresel sanatlar ile olan ilişkisini görmek ve geleneksel sanatların günümüz sanat üretimi ile ilişkisini irdelemek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel sanatlar hakkında temel bilgi sahibi olur
2 Geleneksel sanatlarda kullanılan konular ve motifleri öğrenir
3 Geleneksel sanatlarının hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırır.
4 Geleneksel dokuma, baskı, hat, kumaş, çini, seramik ve minyatür vb. hakkında işlem basamakları hakkında bilgi edinir
5 Geleneksel sanatın ve kültürel zenginliğinin boyutları hakkında bilgi edinir
6 Sanat eserleri ve süslemeleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Geleneksel sanatlarımız ile ilgili terim ve kavramlar
  Ön Hazırlık: ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı. Milli Egitim Bakanlıgı Kültür Yayınları, 1973.
2 Geleneksel sanatlarımızın önemi ve Geleneksel Sanatlarımızı Besleyen Kaynaklar
  Ön Hazırlık: HÜNEREL, Zeliha SARIKAYA; BIRNAZ, E. R. Halk Kültürünün Tanitilmasinda El Sanatlarinin Yeri ve Önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012, 1.1: 179-190.
3 Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet dönemi.
  Ön Hazırlık: ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı. Milli Egitim Bakanlıgı Kültür Yayınları, 1973.
4 Geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
5 Seramik,porselen, çömlekçilik,çini ve keramik sanatları
  Ön Hazırlık: SEVIM, Sıdıka Sibel. Seramik: dekorlar ve uygulama teknikleri. Nobel, 2015. KÜÇÜKERMAN, Önder. Dünya saraylarının prestij teknolojisi, porselen sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. Sümerbank Genel Müdürlügü, 1987. ŞAHİN Faruk, Türk Çini Sanatı Süslemeciliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1989.
6 Ahşap ve ağaç işleri (sedef kakma, kündekari ve oymacılık) sanatları
  Ön Hazırlık: FARUK, E. S. E. R.; BAL, Bekir Cihad. SEDEF KAKMA SÜSLEMESİ ve GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ SEDEF KAKMA ATÖLYELERİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6.3: 572-579. ÖNEY, Gönül. Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 1970, 3: 135-149. ÖZALP, Murat; KORKUT, Derya SEVİM. Kahramanmaraş Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2008, 4.1-2.
7 Cam İşleri ve Değerli Taş İşçiliği sanatları
  Ön Hazırlık: ONUR, Burcu Akbulut. Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı ve Çeşm-i Bülbüller. 2007. PhD Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü. SÖKMEN, Sultan. Ahlat’ta Geleneksel Taş İşçiliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 17.2: 99-119.
8 Gümüş işçiliği ve telkari sanatları
  Ön Hazırlık: ERDOĞAN, Zeynep Tez Danışmanı; ERTUĞRUL KAMİLOĞLU, İlknur Yazar. Mardin ili gümüş işlemeciliği ve yörede yapılan ürünlerin bazı özellikleri. PhD Thesis. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (El Sanatları) Anabilim Dalı.
9 Kitap (hat, tezhip, minyatür) sanatları
  Ön Hazırlık: BERK, Süleyman. DEVLET-İ ALİYYE’DEN GÜNÜMÜZE HAT SANATI. İnkılâb Basım Yayım, 2013. Özkeçeci, İlhan ve Özkeçeci, Şule Bilge (2014). Türk Sanatında Tezhip, İstanbul:Yazıgen Yayıncılık. İNAL, Güner. Türk minyatür sanatı: başlangıcından Osmanlılara kadar. Atatürk Kültür Merkezi, 1995.
10 Kitap (cilt, ebru, kat'ı) sanatları
  Ön Hazırlık: ÖZEN, Mine Esiner. Türk cilt sanatı. Turkiye is Bankas Kultur Yaynlar, 1998. BAŞAR, Fuat; TIRYAKI, Yavuz. Türk ebru sanatı. Gözen Kitap ve Yayınevi, 2006. ÇAĞMAN, Filiz. Kat'ı. Osmanlı Dünyasında Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları. Aygaz-Mas Matbaacılık AŞ, 2014.
11 Geleneksel keçe sanatı
  Ön Hazırlık: ÇELIKER, Deniz. Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler. Art-e Sanat Dergisi, 2011, 4.8: 1-22.
12 Halı ve kumaş sanatı
  Ön Hazırlık: ASLANAPA, Oktay. Türk halı sanatı'nın bin yılı. Eren, 1987. ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı el kitabı: İslâm öncesi sanat, mimarı, halı, kumaş, çini, keramik, minyatür;[yazan:] Oktay Aslanapa. İnkılâp, 1994.
13 Geleneksel Dericilik sanatı
  Ön Hazırlık: ÖZDEMIR, Melda; KAYABAŞI, Nuran. Geçmişten günümüze dericilik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007.
14 Geleneksel sanatların Birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları
  Ön Hazırlık: TORUN, Ehlinaz. Kırsal turizmin bölge insanına katkıları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013, 2013.1: 31-37.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 3
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 1
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 1
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 1
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 1
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı. Milli Egitim Bakanlıgı Kültür Yayınları, 1973. HÜNEREL, Zeliha SARIKAYA; BIRNAZ, E. R. Halk Kültürünün Tanitilmasinda El Sanatlarinin Yeri ve Önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012, 1.1: 179-190. İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye SEVIM, Sıdıka Sibel. Seramik: dekorlar ve uygulama teknikleri. Nobel, 2015. KÜÇÜKERMAN, Önder. Dünya saraylarının prestij teknolojisi, porselen sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. Sümerbank Genel Müdürlügü, 1987. ŞAHİN Faruk, Türk Çini Sanatı Süslemeciliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1989. FARUK, E. S. E. R.; BAL, Bekir Cihad. SEDEF KAKMA SÜSLEMESİ ve GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ SEDEF KAKMA ATÖLYELERİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6.3: 572-579. ÖNEY, Gönül. Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 1970, 3: 135-149. ÖZALP, Murat; KORKUT, Derya SEVİM. Kahramanmaraş Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2008, 4.1-2. ONUR, Burcu Akbulut. Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı ve Çeşm-i Bülbüller. 2007. PhD Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü. SÖKMEN, Sultan. Ahlat’ta Geleneksel Taş İşçiliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 17.2: 99-119. AYDINKAL, Mehmet. Hasan Tuluk, Metal Art in Turkish Decorative Arts, Ministry of National Education Pub., Ankara 2008, 270 p. Hitit University Faculty of Theology Journal, 7.14: 184-187. BERK, Süleyman. DEVLET-İ ALİYYE’DEN GÜNÜMÜZE HAT SANATI. İnkılâb Basım Yayım, 2013. Özkeçeci, İlhan ve Özkeçeci, Şule Bilge (2014). Türk Sanatında Tezhip, İstanbul:Yazıgen Yayıncılık. İNAL, Güner. Türk minyatür sanatı: başlangıcından Osmanlılara kadar. Atatürk Kültür Merkezi, 1995. ÖZEN, Mine Esiner. Türk cilt sanatı. Turkiye is Bankas Kultur Yaynlar, 1998. BAŞAR, Fuat; TIRYAKI, Yavuz. Türk ebru sanatı. Gözen Kitap ve Yayınevi, 2006. ÇAĞMAN, Filiz. Kat'ı. Osmanlı Dünyasında Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları. Aygaz-Mas Matbaacılık AŞ, 2014. ÇELIKER, Deniz. Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler. Art-e Sanat Dergisi, 2011, 4.8: 1-22. ASLANAPA, Oktay. Türk halı sanatı'nın bin yılı. Eren, 1987. ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı el kitabı: İslâm öncesi sanat, mimarı, halı, kumaş, çini, keramik, minyatür;[yazan:] Oktay Aslanapa. İnkılâp, 1994. ÖZDEMIR, Melda; KAYABAŞI, Nuran. Geçmişten günümüze dericilik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007. TORUN, Ehlinaz. Kırsal turizmin bölge insanına katkıları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013, 2013.1: 31-37.
Diğer Kaynaklar ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı. Milli Egitim Bakanlıgı Kültür Yayınları, 1973. HÜNEREL, Zeliha SARIKAYA; BIRNAZ, E. R. Halk Kültürünün Tanitilmasinda El Sanatlarinin Yeri ve Önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012, 1.1: 179-190. İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye SEVIM, Sıdıka Sibel. Seramik: dekorlar ve uygulama teknikleri. Nobel, 2015. KÜÇÜKERMAN, Önder. Dünya saraylarının prestij teknolojisi, porselen sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. Sümerbank Genel Müdürlügü, 1987. ŞAHİN Faruk, Türk Çini Sanatı Süslemeciliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1989. FARUK, E. S. E. R.; BAL, Bekir Cihad. SEDEF KAKMA SÜSLEMESİ ve GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ SEDEF KAKMA ATÖLYELERİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6.3: 572-579. ÖNEY, Gönül. Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 1970, 3: 135-149. ÖZALP, Murat; KORKUT, Derya SEVİM. Kahramanmaraş Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2008, 4.1-2. ONUR, Burcu Akbulut. Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı ve Çeşm-i Bülbüller. 2007. PhD Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü. SÖKMEN, Sultan. Ahlat’ta Geleneksel Taş İşçiliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 17.2: 99-119. AYDINKAL, Mehmet. Hasan Tuluk, Metal Art in Turkish Decorative Arts, Ministry of National Education Pub., Ankara 2008, 270 p. Hitit University Faculty of Theology Journal, 7.14: 184-187. BERK, Süleyman. DEVLET-İ ALİYYE’DEN GÜNÜMÜZE HAT SANATI. İnkılâb Basım Yayım, 2013. Özkeçeci, İlhan ve Özkeçeci, Şule Bilge (2014). Türk Sanatında Tezhip, İstanbul:Yazıgen Yayıncılık. İNAL, Güner. Türk minyatür sanatı: başlangıcından Osmanlılara kadar. Atatürk Kültür Merkezi, 1995. ÖZEN, Mine Esiner. Türk cilt sanatı. Turkiye is Bankas Kultur Yaynlar, 1998. BAŞAR, Fuat; TIRYAKI, Yavuz. Türk ebru sanatı. Gözen Kitap ve Yayınevi, 2006. ÇAĞMAN, Filiz. Kat'ı. Osmanlı Dünyasında Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları. Aygaz-Mas Matbaacılık AŞ, 2014. ÇELIKER, Deniz. Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler. Art-e Sanat Dergisi, 2011, 4.8: 1-22. ASLANAPA, Oktay. Türk halı sanatı'nın bin yılı. Eren, 1987. ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı el kitabı: İslâm öncesi sanat, mimarı, halı, kumaş, çini, keramik, minyatür;[yazan:] Oktay Aslanapa. İnkılâp, 1994. ÖZDEMIR, Melda; KAYABAŞI, Nuran. Geçmişten günümüze dericilik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007. TORUN, Ehlinaz. Kırsal turizmin bölge insanına katkıları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013, 2013.1: 31-37.
Materyal
Dökümanlar ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı. Milli Egitim Bakanlıgı Kültür Yayınları, 1973. HÜNEREL, Zeliha SARIKAYA; BIRNAZ, E. R. Halk Kültürünün Tanitilmasinda El Sanatlarinin Yeri ve Önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012, 1.1: 179-190. İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye SEVIM, Sıdıka Sibel. Seramik: dekorlar ve uygulama teknikleri. Nobel, 2015. KÜÇÜKERMAN, Önder. Dünya saraylarının prestij teknolojisi, porselen sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. Sümerbank Genel Müdürlügü, 1987. ŞAHİN Faruk, Türk Çini Sanatı Süslemeciliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1989. FARUK, E. S. E. R.; BAL, Bekir Cihad. SEDEF KAKMA SÜSLEMESİ ve GAZİANTEP BÖLGESİNDEKİ SEDEF KAKMA ATÖLYELERİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6.3: 572-579. ÖNEY, Gönül. Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 1970, 3: 135-149. ÖZALP, Murat; KORKUT, Derya SEVİM. Kahramanmaraş Çeyiz Sandığı Oyma Motiflerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2008, 4.1-2. ONUR, Burcu Akbulut. Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı ve Çeşm-i Bülbüller. 2007. PhD Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü. SÖKMEN, Sultan. Ahlat’ta Geleneksel Taş İşçiliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 17.2: 99-119. AYDINKAL, Mehmet. Hasan Tuluk, Metal Art in Turkish Decorative Arts, Ministry of National Education Pub., Ankara 2008, 270 p. Hitit University Faculty of Theology Journal, 7.14: 184-187. BERK, Süleyman. DEVLET-İ ALİYYE’DEN GÜNÜMÜZE HAT SANATI. İnkılâb Basım Yayım, 2013. Özkeçeci, İlhan ve Özkeçeci, Şule Bilge (2014). Türk Sanatında Tezhip, İstanbul:Yazıgen Yayıncılık. İNAL, Güner. Türk minyatür sanatı: başlangıcından Osmanlılara kadar. Atatürk Kültür Merkezi, 1995. ÖZEN, Mine Esiner. Türk cilt sanatı. Turkiye is Bankas Kultur Yaynlar, 1998. BAŞAR, Fuat; TIRYAKI, Yavuz. Türk ebru sanatı. Gözen Kitap ve Yayınevi, 2006. ÇAĞMAN, Filiz. Kat'ı. Osmanlı Dünyasında Kağıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları. Aygaz-Mas Matbaacılık AŞ, 2014. ÇELIKER, Deniz. Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler. Art-e Sanat Dergisi, 2011, 4.8: 1-22. ASLANAPA, Oktay. Türk halı sanatı'nın bin yılı. Eren, 1987. ASLANAPA, Oktay. Türk sanatı el kitabı: İslâm öncesi sanat, mimarı, halı, kumaş, çini, keramik, minyatür;[yazan:] Oktay Aslanapa. İnkılâp, 1994. ÖZDEMIR, Melda; KAYABAŞI, Nuran. Geçmişten günümüze dericilik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007. TORUN, Ehlinaz. Kırsal turizmin bölge insanına katkıları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013, 2013.1: 31-37.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri