Ders Adı Keçe Yapım Teknikleri
Ders Kodu GES-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Keçede kullanılan lifler ve özellikleri, Keçe yapımında kullanılan yün lifinin elde edilme dönemleri ve yün kırkma, yün boyama, Kimyasal ve doğal boyama yapma, Keçe yapımında kullanılan yün lifinin elde edilme dönemleri ve yün kırkma tekniğe ve gelenekselliğe uygun keçe yapması, Hasıra sarmanın önemi, Rulo sarma, Tepme yapmak ve önemi, Perdahlama ve perdahlamada kullanılan aletlerin öğrenilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Keçede kullanılan lifler ve özellikleri, Keçe yapımında kullanılan yün lifinin elde edilme dönemleri ve yün kırkma, yün boyama, Kimyasal ve doğal boyama yapma, Keçe yapımında kullanılan yün lifinin elde edilme dönemleri ve yün kırkma tekniğe ve gelenekselliğe uygun keçe yapması, Hasıra sarmanın önemi, Rulo sarma, Tepme yapmak ve önemi, Perdahlama ve perdahlamada kullanılan aletlerin öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Keçe yapım tekniklerini kavrayabilme
2 Tasarım kaynaklarından yararlanarak yenilikçi ve özgün fikirler geliştirebilir.
3 Tekstil hammaddeleri kullanılarak hazırlanan yüzey süsleme yöntemlerini kavrar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Keçe yapımında kullanılan lifler ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
2 Hafta yün lifinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
3 Keçe yapımında kullanılan araçlar ve hammadeler
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
4 Keçe yapım teknikleri
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
5 Keçe yapım teknikleri
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
6 Keçe yapım aşamaları
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
7 Keçe yapım aşamaları
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
8 Keçe ürün çeşitleri
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
9 keçe şapka yapımı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
10 keçe çanta yapımı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
11 keçe ayakkabı yapımı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
12 keçe şal yapımı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
13 keçe tablo yapımı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
14 Döenm sonu proje uygulama, final sınavı
  Ön Hazırlık: Tepme keçelerin tarihi gelişimi renk desen teknik ve kullanım özellikleri Cavidan Başar Ergenekon Kültür Bakanlığı, 1999 Gelenekselden evrensele: kültür mirasımız "KEÇE'nin" sanatsal yorumu, Mükerrem Turhan, 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 1
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 1
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 3
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ergenekon Başar, Cavidan, Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara, 1999. Akar, Azade, Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul, 1979. Barışta, Örcün, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara, 1984. Barışta, H.Örçün, Türk Elsanatları, Ankara 1988 s. 1 Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara 1991. Arseven, Celal Esad, ? Keçe?, Sanat Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1965 s.1004 Esin, Emeli, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978 s. 108 Eberhard, D, W, Çinin Şimal Komsuları, Ankara , 1996 s. 59 Esin, Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978. Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972.
Diğer Kaynaklar Ergenekon Başar, Cavidan, Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara, 1999. Akar, Azade, Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul, 1979. Barışta, Örcün, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara, 1984. Barışta, H.Örçün, Türk Elsanatları, Ankara 1988 s. 1 Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara 1991. Arseven, Celal Esad, ? Keçe?, Sanat Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1965 s.1004 Esin, Emeli, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978 s. 108 Eberhard, D, W, Çinin Şimal Komsuları, Ankara , 1996 s. 59 Esin, Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978. Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972.
Materyal
Dökümanlar Ergenekon Başar, Cavidan, Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara, 1999. Akar, Azade, Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul, 1979. Barışta, Örcün, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara, 1984. Barışta, H.Örçün, Türk Elsanatları, Ankara 1988 s. 1 Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Ankara 1991. Arseven, Celal Esad, ? Keçe?, Sanat Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1965 s.1004 Esin, Emeli, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978 s. 108 Eberhard, D, W, Çinin Şimal Komsuları, Ankara , 1996 s. 59 Esin, Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978. Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri