Ders Adı Boya Teknolojisi
Ders Kodu GES-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Boyalara giriş, Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar, Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar, Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar, Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar, Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar), Renk oluşumu ve Pigmentler, Dolgular, Çözücüler ve diğer katkılar, Yapışma teorisi- ıslatma ve yüzey hazırlama teknikleri, Boya hazırlama ve uygulama teknikleri, Çeşitli boya formülasyonlarının incelenmesi ve boyalarda görülen çeşitli sorunlar ve çözümleri, Boyalara uygulanan testler, Boyaların deformülasyonu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Boyaların bileşenleri ve hazırlanmaları hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin boya teknolojisinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır
No Dersin Kazanımları  
1 Boya bileşenlerini sayabilir.
2 Boyalarda kullanılan çeşitli katkı malzemelerine örnekler verebilir
3 Yüzey hazırlama tekniklerini anlatabilir
4 Boyalara uygulanan testleri bilir.
5 Boya kusurlarını tanır ve çözüm üretebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Boya teknolojilerine giriş
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
2 Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
3 Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
4 Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
5 Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar)
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
6 Bağlayıcılar (alkidler, su bazlı poliüretan, epoksi, üretan, akrilik boyalar, selülozik boyalar)
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
7 Renk oluşumu ve Pigmentler
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
8 boyalarda Dolgular
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
9 Çözücüler ve diğer katkılar
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
10 Yapışma teorisi- ıslatma ve yüzey hazırlama teknikleri
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
11 Boya hazırlama ve uygulama teknikleri
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
12 Çeşitli boya formülasyonlarının incelenmesi ve boyalarda görülen çeşitli sorunlar ve çözümleri
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
13 Boyalara uygulanan testler
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
14 Boyaların deformülasyonu
  Ön Hazırlık: TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 1
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 1
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 1
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 1
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 1
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 1
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 1
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 1
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
Diğer Kaynaklar TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
Materyal
Dökümanlar TUNÇGENÇ Mustafa, Genel Boya Bilgileri, Akzo Nobel Kemipol, İzmir,2004.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri