Ders Adı Doğal Boyacılık
Ders Kodu GES-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Doğal boyalar ve ülkemizdeki önemi, Boya veren hammaddeler ve boya eldesi, Boya elde edilen bitkiler, Boya reçetesi hazırlama, Tekstil lifleri, Yünün özellikleri ve boyaya hazırlanması, Boyamada kullanılan araçlar ve uyulması gereken kurallar, Mordan ve önemi, Kimyasal ve doğal mordanlar, Mordanların uygulanış biçimleri, Çeşitli boyama tarifleri, Boyanın fikse edilmesi, Liflerin kullanıma hazır hale getirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türkiye’ de yetişen boya bitkilerini, bu bitkilerden boyaların elde edilişi, laboratuvarda yapılacak uygulamalar ile doğal iplik boyama yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri,aynı zamanda tecrübe edinebilmeleri amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Doğal boyalar ve ülkemizdeki önemini tanımlar.
2 Boya veren hammaddeler ve Boya elde edilen bitkileri açıklar.
3 Boya reçetesi hazırlar, Kimyasal ve doğal mordanları açıklar.
4 Mordanların uygulanış biçimlerine örnekler verir.
5 Doğal boyama yapar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.Doğal boyalar ve ülkemizdeki önemi
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999.
2 2.Boya veren hammaddeler ve boya eldesi
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999.
3 3.Boya elde edilen bitkiler
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999.
4 4.Boya elde edilen bitkiler
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999.
5 5.Boya reçetesi hazırlama
  Ön Hazırlık: Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007.
6 6.Tekstil lifleri
  Ön Hazırlık: Kaya, Firdevs, and Yahşi Yazıcıoğlu. "Lif teknolojisi." Seçkin Ofset Matbaacılık, Ankara (1992).
7 Yünün özellikleri ve boyaya hazırlanması
  Ön Hazırlık: Kaya, Firdevs, and Yahşi Yazıcıoğlu. "Lif teknolojisi." Seçkin Ofset Matbaacılık, Ankara (1992).
8 Boyamada kullanılan araçlar ve uyulması gereken kurallar
  Ön Hazırlık: Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007.
9 Mordan ve önemi
  Ön Hazırlık: Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007.
10 10.Kimyasal ve doğal mordanlar
  Ön Hazırlık: Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007.
11 11.Mordanların uygulanış biçimleri
  Ön Hazırlık: ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999.
12 12.Çeşitli boyama tarifleri
  Ön Hazırlık: Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını
13 13.Boyanın fikse edilmesi
  Ön Hazırlık: Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını
14 14.Liflerin kullanıma hazır hale getirilmesi
  Ön Hazırlık: Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 2
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 2
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 2
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 2
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 2
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 2
7 Alan araştırmalarında bulunmak 2
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 2
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 2
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 60
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 2 10 20
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999. Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007. Turhan BAYTOP: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara 1994. 508 S. Kaya, Firdevs, and Yahşi Yazıcıoğlu. "Lif teknolojisi." Seçkin Ofset Matbaacılık, Ankara (1992). Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını.
Diğer Kaynaklar ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999. Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007. Turhan BAYTOP: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara 1994. 508 S. Kaya, Firdevs, and Yahşi Yazıcıoğlu. "Lif teknolojisi." Seçkin Ofset Matbaacılık, Ankara (1992). Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını.
Materyal
Dökümanlar ÖZTÜRK, İsmail. Doğal bitkisel boyalarla yün boyama. Dokuz Eylül Yayınları, 1999. Karadağ, Recep. Doğal boyamacılık. Dösim, 2007. Turhan BAYTOP: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara 1994. 508 S. Kaya, Firdevs, and Yahşi Yazıcıoğlu. "Lif teknolojisi." Seçkin Ofset Matbaacılık, Ankara (1992). Sanayi, T. C., Sanatlar, T. B. K., Bölgeleri, S., & Müdürlüğü, S. G. (1991). Bitkilerden Elde Edilen Boyalarla Yün Liflerinin Boyanması. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri