Ders Adı Temel Tasarım
Ders Kodu GES-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Natürmort ve doğadan etütler / gözlemler, sonrasında ışık-gölge, leke-form gibi temel tasarım öğeleri ile düşüncenin somutlaştırılması ve bu öğeleri, yaratıcılık sürecinde değerlendirebilme yetisini kazandırmak amaçlanır. Öğrencinin sanatsal sezgilerini ve duyarlığını, algılarını güçlendirmek temelli uygulamalar gerçekleştirilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü geliştirmektir. Sanat da, tasarımda güzel nesne üretmeye hazırlamaktır. Temel Tasarım, tasarımla uğraşan bütün disiplinler için özgün ve önemli bir derstir. Bu sebeple sadece planlama disiplinini değil, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, grafik tasarımı gibi Mimarlık veya Güzel Sanatlar fakültelerinin birçok bölümünü ilgilendirir. Bahsedilen disiplinler arasındaki ölçek ve nihai üründeki farklılıklara rağmen, Temel Tasarım sağlam bir temel oluşturabilmektedir. Tasarım bir çeşit sorun çözme eylemi olarak ele alındığında, Temel Tasarım dersi bu eylemin en temel aracı olan soyut ve kavramsal düşünmeyi öğrencilere vermektedir. Gerçeği ve verilen sorunu analiz etmek, kavramsal olarak parçalarına ayırmak, somut olandan soyut düzleme gelebilmek, fikir üretmek ve sonra tekrar somuta dönebilmek Temel Tasarım ile mümkün olabilmektedir. “Geleneksel” kelimesi, özellikle en genel olarak “geçmişten günümüze gelen ve bu sebeple saygın tutulan”, “alışkanlık edinilen” v.b. anlamları nedeniyle günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız, hatta sıkça kullandığımız bir kelime. Ancak Kanunun ikinci kitabıyla Türkiye’de ilk kez yasal bir koruma sistemine kavuşan bu mefhum, alıştığımız anlamlara nazaran daha kısıtlı bir çerçeve çizmekte.
No Dersin Kazanımları  
1 PÇ-1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
2 PÇ-2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 PÇ-3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 PÇ-4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
5 PÇ-5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 PÇ-6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal ö
7 PÇ-7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 PÇ-8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel sanat eğitiminin önemi,Temel sanat eğitiminde terimler
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 1. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
2 Nokta, çizgi
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 2. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
3 Yön, biçim, ölçü, aralık
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 3. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
4 Doku, renk, değer (ton), leke, ışık, gölge
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 4. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
5 Tasarım İlkeleri; tekrar, uygunluk, zıtlık, kuram, egemenlik, denge, birlik
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 5. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
6 Renk bilgisi, Rengin tanımı
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 6. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
7 Işık-renk ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 7. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
8 Ana ve ara renkler, Sıcak ve soğuk renkler
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 8. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
9 Renk psikolojisi ve rengin psikolojik etkisi
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 9. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
10 Renk çeşitleri ve anlamları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 10. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
11 Renk kontrastlıkları,Açık-koyu kontrastı, Sıcak-soğuk kontrastı
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 11. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
12 Akromatik ve kromatik renkler
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 12. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
13 Uygulama Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 13. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
14 Uygulama Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 14. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak 4
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak 5
3 Minyatür tasarımı yapabilecek bilgi ve becerisine sahip olmak 3
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak 4
5 Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek 3
6 Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek 5
7 Alan araştırmalarında bulunmak 5
8 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
9 Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş birey olma özelliği kazandırmak 3
10 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak Takım çalışması bilincine sahip olmak 3
19 . 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1- Işıngör M., Eti E., Aslıer M., Resim I, Devlet Kitapları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, ISBN : 975-10-0457-894 2- Orhon İ. B., Gence D. C., Temel Sanat Eğitimi Gerhun Yayınları; İstanbul, 2006, ISBN No: 9944991112 3- Wölfflin H.., Sanat Tarihinin Temel Kavramları , ISBN:9751401828 4- Çağlarca S., Renk ve Armoni Kuralları, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1993, ISBN No: 9751005760
Diğer Kaynaklar 1- Işıngör M., Eti E., Aslıer M., Resim I, Devlet Kitapları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, ISBN : 975-10-0457-894 2- Orhon İ. B., Gence D. C., Temel Sanat Eğitimi Gerhun Yayınları; İstanbul, 2006, ISBN No: 9944991112 3- Wölfflin H.., Sanat Tarihinin Temel Kavramları , ISBN:9751401828 4- Çağlarca S., Renk ve Armoni Kuralları, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1993, ISBN No: 9751005760
Materyal
Dökümanlar 1- Işıngör M., Eti E., Aslıer M., Resim I, Devlet Kitapları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, ISBN : 975-10-0457-894 2- Orhon İ. B., Gence D. C., Temel Sanat Eğitimi Gerhun Yayınları; İstanbul, 2006, ISBN No: 9944991112 3- Wölfflin H.., Sanat Tarihinin Temel Kavramları , ISBN:9751401828 4- Çağlarca S., Renk ve Armoni Kuralları, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1993, ISBN No: 9751005760
Ödevler Nokta vçalışması, çizgi çalışması, nokta ve çizgi kullanarak portre çalışması.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri