Ders Adı Sistem Analizi ve Tasarımı
Ders Kodu MKN-232
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Nihat ÇİVRİL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 1) Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
2 2) Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
3 3) İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazandırmak
4 4) Ulaşılan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırılması
5 5) Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi
6 6) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz edebilme, parçalara ayırabilme
7 7) Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
8 8) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak
Hafta Konular  
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması
2 Araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması
3 Araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma
4 Ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri
5 Projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek anketler / örnek projeler
6 Çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması
7 Önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi
8 Kaynakçanın düzenlenmesi
9 Yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi / Ara sınav
10 Çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
11 Bilimsel çalışmalarda etik
12 Sunum Teknikleri / Çalışma sunumunun hazırlanması
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 4
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 4
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 5
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 4
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 4
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 3
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 4
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 3
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 3
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 3
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 4
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 3
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 1 8
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, 2003, İstanbul 2)Al, Hamza, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Akademik Yazım Kuralları, Sakarya Kitabevi, 2007, Sakarya 3)Türkbal, Aydın, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, 2003, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 2
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)