Ders Adı İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu MKN-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Rahim MERDAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri, İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler, İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri, Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları, Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum, Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi, Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler, Gaz Tüplerinin Tehlikeleri, Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri, Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı, Elektriki Tehlikeler, Yangın Güvenliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.
No Dersin Kazanımları  
1 1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilir ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini bilir.
2 2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini kavrar..
3 3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini kavrar.
4 4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını bilir.
5 5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) bilir. Kullanılmasının gereğinin kavrar.
6 6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini bilir..
7 7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri alır.
8 8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrar..
Hafta Konular  
1 İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri.
2 İş Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler
3 İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri
4 Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları
5 Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum
6 Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi
7 Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler
8 Gaz Tüplerinin Tehlikeleri
9 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
10 Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri
11 Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı
12 Elektriksel Tehlikeler
13 Yangın Güvenliği
14 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1)İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı SIEMENS Boyut Matbaacılık Mart\2004 2)Atölye İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)