Ders Adı Modern Otomotiv Teknolojileri
Ders Kodu MKN-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Motor parçaları için kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları, Motor çeşitleri ve çalışma prensipleri, İdeal gaz kanunlar ve teorik çevrimler, Teorik ve gerçek çevrimler, aralarındaki farklılıklar, Sabit ve hareketli motor parçaları, Yağlama, Soğutma, Ateşleme ve Yakıt sistemi, Motor parçalarının sökülmesi, ölçümü, kontrolleri ve montajı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Motor çalışma prensipleri, teorik ve gerçek çevrimler, motor sistemleri, sabit ve hareketli motor parçaları; görevleri, çalışma prensipleri, motor malzemeleri, motorculuk el aletleri, takım ve cihazlarını kullanarak motor parçalarının ölçülmesi, kontrollerinin yapılabilmesi ve standart değerlerle karşılaştırılabilmesi ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılması
No Dersin Kazanımları  
1 1) Motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini tanımlar ve anlatır
2 2) Teorik ve gerçek çevrimleri, aralarındaki farklılıkları açıklar ve karşılaştırır
3 3) İdeal gaz kanunlarını, bunlarla ilgili hesaplamaları gerçekleştirir ve bu hesaplamaları teorik çevrimler ile ilişkilendirir
4 4) Motorda bulunan parçaların hangi alet ve cihazlarla ölçümlerinin yapabileceğine dair hüküm verir
5 5) Motor parçalarının ölçümlerini ve kontrollerini gerçekleştirir. Ölçülen motor parçalarının standart değerleri ile karşılaştırır
6 6) Sökülen sabit ve hareketli motor parçalarının montajını gerçekleştirir ve motoru çalıştırır
7 7) Sabit motor parçalarını, görevlerini, malzemelerini, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçalarnı işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir
8 8) Hareketli motor parçalarını hatırlar, görev, malzeme, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçaların işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir
Hafta Konular  
1 Taşıtlar, kısımları ve kullanım alanları
2 Motor parçaları için kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları
3 Motor çeşitleri ve çalışma prensipleri
4 İdeal gaz kanunlar ve teorik çevrimler
5 Teorik ve gerçek çevrimler, aralarındaki farklılıklar
6 Sabit motor parçaları, sökme ve takma işlemleri
7 Hareketli motor parçaları, sökme ve takma işlemleri
8 Soğutma sistemi ve elemanları, sökme ve takma işlemleri
9 Yağlama sistemi ve elemanları, sökme ve takma işlemleri
10 Ateşleme ve yakıt enjeksiyon sistemi elemanlarının incelenmesi, sökme ve takma işlemleri
11 Motor kataloglarını kullanarak standart değer tespiti
12 Motor parçalarının ölçümlerini ve kontrolleri
13 Ölçülen motor parçalarının standart değerleri ile karşılaştırması
14 Sökülen sabit ve hareketli motor parçalarının montajının tekrar yapılarak motorun çalıştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 2
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Motor Teknolojisi, Muzaffer Hakan YARDIM, Nobel Kitabevi,393sy,Ankara. Yakıtlar & Yağlar, Prof.Dr. Bilsen Beşergil,Gazi Kitabevi, 451sy, Ankara,2014.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)