Ders Adı İleri İmalat Yöntemleri
Ders Kodu MKN-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Konvansiyonel yöntemler olarak ileri kaynak yöntemlerinin çeşitleri ve lazer kesimin temel özellikleri, kimyasal erozyon elektro erozyon yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Makine endüstrisinde ileri ve geleneksel olmayan üretim yöntemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini kavrayabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 1) İleri Kaynak Yöntemleri
2 2) Elektro-Erozyon (EDM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
3 3) Kimyasal Aşındırma (ECM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma
4 4) Lazer Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
5 5) MAG (Metal Activ Gaz) kaynak yöntemi, önemi, kullanılan gazlar ve özellikleri, hangi malzemelerin kaynağında kullanılır, uygulanması, avantaj ve dez avantajları,
6 6) MIG-MAG kaynak parametreleri ve kaynak pozisyonları Tozaltı kaynak yöntemi ve uygulama prensibi
7 7) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin karşılaştırılması zayıf yönleri, gereksinimi üstünlükleri
8 8) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin sınıflandırılması, kullanım ölçütleri
Hafta Konular  
1 İleri kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması ve genel tanıtımı
2 Gaz altı kaynak yöntemleri ve aralarındaki farklar, kullanılan gazlar
3 TIG (Tungsten Innert Gaz) kaynak yöntemi, makinesı ve uygulama prensibi, kullanılan gazlar ve kullanıldığı yerler ve önemi, avantaj ve dez avantajları,
4 MIG (Metal Innert Gaz) kaynak yöntemi, önemi, kullanılan gazlar ve özellikleri, hangi malzemelerin kaynağında kullanılır, uygulanması avantaj ve dez avantajları,
5 MAG (Metal Activ Gaz) kaynak yöntemi, önemi, kullanılan gazlar ve özellikleri, hangi malzemelerin kaynağında kullanılır, uygulanması, avantaj ve dez avantajları,
6 MIG-MAG kaynak parametreleri ve kaynak pozisyonları Tozaltı kaynak yöntemi ve uygulama prensibi
7 Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin karşılaştırılması zayıf yönleri, gereksinimi üstünlükleri
8 Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin sınıflandırılması, kullanım ölçütleri
9 Endüstride bilgisayar destekli Tel erozyon tezgahlarının temel işlevleri ve uygulama prensibi
10 Elektro erozyon ile işlemenin temel özelliklerini, üstünlüklerini ve olumsuzluklarını kavrar.
11 Elektro erozyon ile delme, kesme ve taşlama işlemlerinin çeşitlerini temel özelliklerini kavrar.
12 Elektro erozyon ile delme, kesme ve taşlama işlemlerinin çeşitlerini temel özelliklerini kavrar.
13 Kimyasal aşındırma ile işlemenin temel özelliklerini, üstünlüklerini ve olumsuzluklarını kavrar
14 Lazer’ le işlemenin temel özelliklerini, üstünlüklerini ve olumsuzluklarını kavrar. Endüstride lazer’ le kesme ve delme işleminin temel özelliklerini tanımlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 5 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Balcı Mustafa, “Modern Kaynak Yöntemleri, İst. 1986
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 1
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)