Ders Adı Makine Tasarımı
Ders Kodu MKN-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Zehra Alkan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Malzeme Seçimi, İmalatta Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Malzeme Seçimi, tasarım kriterleri hakkında genel bilgi. Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme, Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme, Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Tasarım kriterleri.
2 2. Tasarım hazırlama ve karşılaştırma, mamul tasarımı.
3 3. İnsan-makine ilişkilerinde ergonomi, ergonomi-kontrol çevrimi.
4 4. Ekonomik malzeme.
5 5. Döküm yöntemleri.
6 6. Malzemelerin plastik şekillendirme metodları, maliyet hesabı.
7 7. Elektrokimyasal korozyon, korozyon önleme yöntemleri.
Hafta Konular  
1 Malzeme Seçimi(Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme.
2 Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme.
3 Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme.
4 Konuyla ilgili çalışmış veya tecrübeli kişilerin tasarımla ilgili görüş ve önerilerini değerlendirebilme.
5 Basılı kitap, kataloglar ile internette araştırma yapabilme.
6 Parçanın ve makinenin şematik resmini çizebilme.
7 Tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme.
8 Tasarım için seçilen malzemenin dinamik ve statik dayanım hesaplarını yapabilme ve uygun dayanımda malzemeyi seçebilme.
9 Tasarlanacak parçaların montaj resimlerinin krokisini ayrı ayrı çizebilme.
10 Tasarlanan kroki resimlere göre uygun boyutlarda ve dayanımda malzeme siparişi yapabilme.
11 İmalatta Dikkate Alınması Gereken Hususlar (Üretimde işlem sırasını belirleyebilme.
12 Üretilen parçaların birleştirilmesinde kaynak, lehim, cıvatalı bağlantılarından uygun olanını seçebilme.
13 Uygun özelliklerde motor, redüktör ve elektrik güç kaynağı ve diğer elemanları seçebilme.
14 Estetik ve ergonomiğin tasarımdaki yerini kavrayabilme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 3
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 4
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 4
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 3
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 4
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 3
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 5
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 3
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 4
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 3
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 3
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 4
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Prof Dr.Mustafa Akkurt, Makina bilgisi, İstanbul, Birsen yayınevi 2. Prof. Dr.Bülent Kobu, Üretim yönetimi, İstanbul, Avcıol Basım
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)