Ders Adı Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ders Kodu MKN-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Fosil ve yenilenebilir enerjileri Teknolojileri çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, güneş, jeotermal, rüzgar, biyomas, dalga, hidrojen, rüzgar ve nükleer enerji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yenilenebilir enerji Teknolojileri ve bunlardan yararlanma yöntemlerini öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrama
2 2) Enerjinin çevre ile olan ilişkisini bilme
3 3) Güneş enerjisi ve güneşten enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
4 4) Rüzgar enerjisi ve rüzgardan enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
5 5) Jeotermal enerjisive jeotermalden enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
6 6) Biyokütle ve biyogaz enerjisi ve kullanım yöntemlerini öğrenme
7 7 Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabilecek alanları farkedebilmek
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı, genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini
2 Konvansiyonel ve Yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji çevre ilişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Güneş enerjisi, özellikleri, uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
4 Güneşten yararlanmada aktif ve pasif sistemler, fotovoltaik uygulamalar
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
5 Rüzgar enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
6 Jeotermal enerji, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
7 Dalga enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
8 Biyokütle enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
9 Biyogaz ve deponigaz enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
10 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
11 Hidrojen enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
12 Nükleer enerji, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
13 Çevremizdeki yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Yeni Enerji kaynakları, Hasan KÜLÜNK, Suavi EYİCE, İstanbul, 1983. 2) Alternatif Enerji Kaynakları, Mustafa Acaroğlu, Atlas Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 3) Temiz Enerji ve Kaynakları Zekai Şen, Su Vakfı Yayınları İstanbul, 2002. 4) Yenilenebilir Enerjiler Alternatifler Sistemler, Isısan Çalışmaları, 2008. 5) Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İsmet Akova, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)