Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu MKN-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Nihat ÇİVRİL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Birim sistemleri hakkında genel bilgiler, termodinamikte tarifler, saf maddenin özellikleri, ideal gaz denklemleri ve bunlarla ilgili örnekler, iş ve ısı transferi hesaplanması, termodinamiğin I. kanunu, II. kanunu, kapalı ve açık sistemlere uygulanışı, entalpi, entropi, açık sistem analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Termodinamiğin temel kanunlarının ve ideal gaz denkleminin kavratılması.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Isı ve hareketle ilgili fiziksel büyüklükleri belirleme yetisi kazanmak
2 2) Faz değişimi ve madde özelikleri ilişkilerini kavramak
3 3) Gazlar için basınç, sıcaklık ve özgül hacim bağıntılarını öğrenmek
4 4) Isı ve iş ilişkilerini, kütle ve enerji denkliklerini kavramak
5 5) Termodinamiğin 0 ; I ve II yasalarını öğrenmek ve termodinamik sistemlere nasıl uygulandığını anlamak
Hafta Konular  
1 Basınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin “O”. yasası
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Saf madde ve Özelikler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Hal postulası ve faz değişimleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Faz değişim diyagramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Mükemmel gaz eşitliği ve gerçek gaz denklemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Isı ve iş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 İç enerji, Entalpi ve Özgül ısılar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Termodinamiğin I . yasası
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Kapalı sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Açık sistemlerin I. Yasa çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Termodinamiğin II . yasası
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Carnot çevrimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Isı makineleri ve ısı Pompaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Clausius eşitsizliği ve Entropi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar • Çengel, Y.A., 'Mühendislik yaklaşımıyla termodinamik' Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000. • Çengel, Y.A., 'Introduction to thermodynamics and heat transfer' , McGraw-Hill, New York., 1997. • Telli, Z.K., 'Termodinamik: problemleri ile birlikte', Palme Yayıncılık, Ankara, 1998. • Yakut, A.K., 'Termodinamik problemleri', Akdeniz Üniversitesi , Isparta, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)