Ders Adı Kaynak Teknolojisi
Ders Kodu MKN-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tarifi, önemi, Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar, Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılması, Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri, Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri, Kaynak kabiliyeti, Kaynak metalurjisi, Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları, Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kaynak İşlemenin temel mantığını kavramak,kaynak teknolojisi ile ilgili teknikleri ve temel kavramları açıklamak,Temel kaynak işlemi öncesi hazırlık yöntemlerini kavrayabilme, kaynak yöntemlerini kavrayabilme, kaynak pozisyonlarını anlayabilme, kaynak tekniğinde iş güvenliği bilincinin kazandırılmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları bilir.
2 2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek kaynaklı birleştirmeleri yapar
3 3) Kaynak tekniğinde kullanılan yardımcı ve koruyucu ekipmanları bilir ve uygular.
4 4) Kaynak tekniğinin temeli gaz altı kaynağı, elektrik ark kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, tig kaynağı uygulamalarını ve ekipmlarını bilir.
Hafta Konular  
1 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
2 Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
3 Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri,
4 Kaynağın tarifi, önemi
5 Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar,
6 Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılmas
7 Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler,
8 Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri,
9 Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri,
10 Kaynak kabiliyeti
11 Kaynak metalurjisi,
12 Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri,
13 Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları
14 Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 5
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 5
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 5
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 5
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 5
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 5
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 5
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 5
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 5
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 5
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 1
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Diğer Kaynaklar 1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)