Ders Adı Bilgisayar Destekli Üretim l
Ders Kodu MKN-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1- Bilgisayar destekli imalat tanımı 2- Malzeme bilgisi 3- Kesici takım tipleri ve kesme teorisi 4- İş parçası tanımı, iş parçası sıfırı ve makine sıfırı 5- İş Parçası bağlama sistemleri 6- İş Parçasının gönyeye alınması 7- Ara sınav 8- G ve M kodlamalarına giriş 9- G ve M kodlarının kullanımı 10- G ve M kodlarının kullanımı 11- CAM programları tanım 12- CAM programı kullanımı 13- CAM programı kullanımı 14- CNC’de parça imaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri Bilgisayar destekli İmalat ilkeleri( talaşlı imalatta kesme teorisi ve kesici takımlar), kesme şartları (torna ve freze) iş parçası bağlama tipleri, kavramları(iş parçası sıfırı ve makine sıfırı), programlama teknikleri (G ve M kodları), CAM programları ve kullanımı öğrenme şeklindedir.
No Dersin Kazanımları  
1 1. CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik), CAP (Bilgisayar Destekli İmalat Planı), CAPP (Bilgisayar Destekli Süreç Planlama), CAPC (Bilgisayar Destekli Üretim Planlama ve Kontrol) temel işlevlerini tanımlar.
2 2. MIS (Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri), MRP(Üretim Kaynakları Planlaması), JIT (Tam Zamanında” Üretim) temel işlevlerini tanımlar.
3 3. CNC (Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim) takım tezgahlarını sınıflandırır ve temel işlevlerini tanımlar, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar
4 4. CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Üretim) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar
5 5. DNC (Doğrudan Sayısal Kontrol), CIM (Bilgisayarlı Tümleşik Üretim), FMS
6 6. CAQ (Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği), CAMP (Bilgisayar Destekli Bakım Planlama), CAH (Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma) ) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar.
7 7. Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özelliklerini kavrar
8 8. Kaynak, Montaj işlerinde kullanılan robotların temel işlevlerini tanımlar
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Mühendislik, İmalat Planının Temel işlevleri ve Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri
2 Üretim kaynakları Planlaması, "tam zamanında” üretim ve yeni gelişen bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin temel işlevlerini tanımlar
3 Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim sistemlerinin tanımı ve temel işlevleri
4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Doğrudan Sayısal Kontrol, Bilgisayarlı Tümleşik Üretim paket programlarının temel işlevleri
5 Esnek İmalat Sistemleri, Esnek Montaj Sistemleri, Bilgisayar Destekli Montaj paket programlarının temel işlevleri
6 Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği, Bilgisayar Destekli Bakım Planlama paket programlarının temel işlevleri
7 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
8 Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma paket programının temel işlevleri
9 Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özellikleri
10 Malzeme taşımacılığı, tezgah yükleme işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
11 İşleme operasyonları, kaynak, montaj, kalite kontrol ve püskürtme boyama işlerinde kullanılan robotların temel işlevleri
12 Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim programlarını kullanarak iş parçasının tasarımı
13 İş parçasının bilgisayar denetimli tezgahta işlenmesi
14 CAD-CAM paket programlar konusunda yeni programlar araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 0
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 0
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 0
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 0
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 0
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 0
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 0
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 0
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 0
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 0
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 0
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 0
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 5 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Arslan H., CNC teknik., Milli Eğitim Baknlığı., İstanbul., 2004, Türkiye 2. Bağcı Ö., CNC teknik., Değişim Yayınları., İstanbul., 2004, Türkiye 3. Ünsaçar F., CNC tezgahlarının programlanması., Atlas Yayın Dağıtım İstanbul., 2003, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)